Finansowanie zewnętrzne dla przedsiębiorców sektorów kreatywnego i kultury

Zapraszamy na spotkanie o instrumentach wsparcia przedsiębiorców sektora kreatywnego i kultury podczas VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw!

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz organizatorzy VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapraszają do udziału w spotkaniu z udziałem ekspertów sektora publicznego, biznesu kreatywnego i kultury oraz banków:

„Finansowanie zewnętrzne dla przedsiębiorców sektorów kreatywnego i kultury”
Termin: 18.10.2017, godz. 15:30-17:00
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Sala konferencyjna

Zagadnienia:

  • Specyfika działalności oraz projektów realizowanych przez przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych,
  • Nowy instrument finansowy Unii Europejskiej receptą na problemy małych firm z sektora kreatywnego i kultury?
  • Jakie jest w tym sektorze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne?
  • Doświadczenia ze współpracy instytucji finansowych i przedsiębiorców z sektorów kreatywnych,
  • Polska koncepcja wdrożenia preferencyjnego finansowania dla sektorów kultury  i kreatywnych.

Prezentacja wprowadzająca: „Bankowalność sektora kreatywnego i kultury w Polsce” – dr Tomasz Bąkowski, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

27 września br. Europejski Fundusz Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę regwarancji dla polskich małych i średnich firm, dzięki któremu firmy będą mogły skorzystać z nowego instrumentu gwarancyjnego dla sektorów kultury i kreatywnego w ramach unijnego programu “Kreatywna Europa”. Nowy produkt gwarancyjny skierowany jest do polskich firm działających w sektorach kultury i kreatywnym, które ze względu na specyfikę działalności i brak wymaganych przez banki zabezpieczeń, miały dotychczas trudności z dostępem do finansowania. Kredytów z gwarancją Kreatywna Europa będą udzielać banki kredytujące, które podpiszą umowy o współpracy z BGK.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programu Unii Europejskiej był inicjatorem zawarcia polskiej umowy regwarancji w programu Kreatywna Europa, a obecnie wspiera zarówno przedsiębiorców z sektorów kreatywnych oraz polskich pośredników instrumentu na etapie wdrożenia i realizacji preferencyjnego finansowania.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy do zapoznania się z programem VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz rejestrację pod linkiem: https://ekmsp.eu

Dodaj komentarz

X