Zapraszamy do udziału w konferencji pt. “Dostęp MMŚP do kredytu w Polsce”

„Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw”

3 lipca 2019 r., godz. 10.00
Klub Bankowca, ul. Smolna 6 w Warszawie

Podczas spotkania przedstawione zostaną bloki tematyczne z zakresu m.in.:

  • Dostęp do kredytu. Mity i fakty,
  • Nowe regulacje a dostęp do kredytu dla przedsiębiorców,
  • Obrót bezgotówkowy i nowoczesne technologie sojusznikiem w dostępie do kredytu,
  • Publiczne wsparcie dostępu do kredytu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do udziału!

Formularz rejestracyjny: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl/formularzMMS

Program wydarzenia – PDF do pobrania


Wydarzenie jest współorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i współfinansowane ze środków Budżetu Państwa, w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X