Zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line konferencji pt. “Dostęp MMŚP do kredytu w Polsce”

Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw
3 lipca 2019 r.
Transmisja rozpocznie się o godz. 10.00.

Więcej informacji o tym wydarzeniu oraz aktualny program pod tym adresem.Wydarzenie jest współorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i współfinansowane ze środków Budżetu Państwa, w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

X