Konferencja Minister Rozwoju z instytucjami finansowymi dotycząca działań antykryzysowych COVID 19- w tym instrumentów finansowych UE


26 marca w Związku Banków Polskich odbyło się wideospotkanie Jadwigi Emilewicz, Minister Rozwoju z prezesami banków komercyjnych, spółdzielczych, Banku Gospodarstwa Krajowego, przedsiębiorstw leasingowych i Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ws. działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym epidemii COVID 19.

Podczas spotkania omówiono propozycję instytucji finansowych w zakresie koniecznych zmian prawnych dla uruchomienia kolejnych instrumentów wsparcia dla ich klientów, przede wszystkim z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Poruszono również możliwości pozyskania przez banki i inne instytucje finansowe środków unijnych dla wsparcia klientów biznesowych dotkniętych skutkami epidemii, głównie MŚP. Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Ramowych UE omówił pakiet pomocowy w zakresie instrumentów finansowych UE. Zapewnił, że w celu szybkiego wdrożenia zmian i transferu nowych środków do polskich przedsiębiorców KPK IF niezwłocznie powiadamia rynek o zmianach oraz uruchomi w najbliższych dniach specjalny kanał szkoleniowy z udziałem przedstawicieli Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Informacja o instrumentach finansowych programów ramowych UE dla instytucji finansowych dostępna jest na stronie:
https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/oferta-dla-instytucji-finansowych/
Informacja o instrumentach finansowych programów ramowych UE dla przedsiębiorców dostępna jest na stronie:
https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/

Dodaj komentarz

X