Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (Grupa EBI) uruchamiają środki finansowe w wysokości 8 miliardów euro dla 100 000 małych i średnich przedsiębiorstw

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem europejskich przedsiębiorców na finansowanie zwrotne  wynikającym ze skutków epidemii COVID-19, Komisja Europejska uruchomiła 1 miliard euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który posłuży jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), należącego do grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Umożliwi to EFI udzielenie specjalnych gwarancji instytucjom finansowym mających na celu zapewnienie płynności co najmniej 100 000 europejskim MŚP i małym spółkom o średniej kapitalizacji, dotkniętym skutkami gospodarczymi pandemii COVID 19. Ogłoszenie to jest realizacją zobowiązania zawartego w komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 13 marca br., i stanowi część pakietu środków ogłoszonego przez grupę EBI z 16 marca br., mającego na celu szybką mobilizację wsparcia dla europejskich MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, dotkniętych skutkami epidemii.

Jedną z bezpośrednich konsekwencji ekonomicznych pandemii koronawirusa jest nagły brak płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Firmy te są zazwyczaj najbardziej dotknięte kryzysem i konieczne jest zapewnienie im odpowiedniej płynności, aby mogły przetrwać kryzys. Jednak w okresach kryzysu banki z większą ostrożnością podchodzą do oceny ryzyka i pożyczania środków, co wynika
z obowiązujących przepisów prawa bankowego i regulacji ostrożnościowych. Dlatego konieczne są specjalne zabezpieczenia – przede wszystkim gwarancje UE wspierające takie finansowanie. Na dzisiaj EFI oferuje na rynku dedykowane gwarancje wspierane z EFIS, aby ograniczyć wpływ pandemii na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz małe spółki o średniej kapitalizacji.

Valdis Dombrovskis, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarki na rzecz społeczeństwa, powiedział: „W całej Europie nasze firmy walczą. UE szybko reaguje, aby pomóc w łagodzeniu ciosu i pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom, które są szczególnie narażone. Dzisiaj Komisja i Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępniają 8 miliardów euro na finansowanie, przynosząc natychmiastową ulgę pieniężną dla MŚP w Europie dotkniętych pandemią koronawirusa. Już w tym miesiącu pieniądze będą płynąć za pośrednictwem lokalnych banków i pożyczkodawców, aby pomóc osobom najbardziej dotkniętym kryzysem ”.

Alain Godard, Prezes EFI, powiedział: „W czasach bezprecedensowego kryzysu bardzo ważne jest, aby MŚP otrzymało potrzebne wsparcie. EFI intensywnie pracuje nad zapewnieniem szybkiej i odpowiedniej reakcji na epidemię wirusa COVID-19 i cieszymy się, że możemy dziś zainicjować tę nową inicjatywę o wartości 8 miliardów euro wraz z Komisją. Chociaż jest to ważny pierwszy krok, Grupa EBI będzie kontynuować prace nad znalezieniem dodatkowych rozwiązań, aby szybko zaspokoić potrzeby finansowe przedsiębiorców w całej Europie. ”

1 miliard euro z EFIS w ramach instrumentu gwarancji kredytowej programu COSME
i gwarancji MŚP InnovFin w ramach programu „Horyzont 2020” umożliwia EFI udzielenie gwarancji o wartości 2,2 miliarda euro pośrednikom finansowym, co powinno się przełożyć na uruchomienie 8 miliardów euro finansowania dłużnego dla MŚP. Gwarancje będą oferowane rynkowi za pośrednictwem EFI w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków.

Kluczowymi cechami tych gwarancji będą:

  • uproszczony i szybszy dostęp do gwarancji EFI;
  • wyższe pokrycie ryzyka – do 80% potencjalnych strat z tytułu indywidualnych pożyczek (w przeciwieństwie do standardowych 50%);
  • nacisk na kredyty obrotowe w całej UE;
  • umożliwienie stosowania bardziej elastycznych warunków, w tym odroczenie, zmiana harmonogramu.

Dzisiejsze ogłoszenie przede wszystkim otwiera możliwości już funkcjonującym Narodowym Pośrednikom Finansowym (krajowym instytucjom finansowym z już zawartymi umowami EFI COSME i Horyzont 2020- InnovFin), którzy będą mogli niezwłocznie uzyskać dostęp do nowych gwarancji na ich wniosek. Inne instytucje finansowe mogą uzyskać dostęp do tych gwarancji po złożeniu pełnego wniosku w EFI ale tryb rozpatrywania będzie przyspieszony i uproszony.

Celem Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jest rozpoczęcie wzmocnionej akcji kredytowej jeszcze w kwietniu. MŚP będą mogły składać wnioski bezpośrednio do lokalnych kredytodawców (np. banków, funduszy pożyczkowych), którzy uzyskają status narodowego pośrednika finansowego.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE, we współpracy z Komisją Europejską i Ministrem Rozwoju, już 19 marca zorganizował spotkanie informacyjne
w tej sprawie dla polskiego rynku finansowego, a od tygodnia udziela krajowym instytucjom wsparcia w zakresie przygotowania do aplikacji o unijne wsparcie.

Każda zainteresowana instytucja finansowa, obsługująca lub zamierzająca obsługiwać polskich przedsiębiorców przy pomocy instrumentów finansowych UE, w szczególności klientów dotkniętych COVID-19, otrzyma niezwłoczne i bezpłatne wsparcie naszego KPK. Obecnie, w związku z pogarszającą się sytuacją na rynku, liczy się czas. Jesteśmy do dyspozycji rynku 24h. Pozostajemy także w bieżącym kontakcie zarówno z EFI, jak i z EBI w razie potrzeby wyjaśnienia wątpliwości polskich kandydatów na pośredników unijnej gwarancji COVID-19. Zapraszamy – skomentował Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych UE.

Przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane ofertą finansowania zapraszamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: Kontakt: tel. +48 22 696 64 95, e-mail: programy@kpkUE.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X