Seminarium dla branży Faktoringowej WS IF UE

 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE we współpracy z Polskim Związkiem Faktorów zaprasza Państwa na seminarium on-line na temat oferty gwarancji faktoringu w ramach Instrumentów Finansowych UE i Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) w dniu 4 grudnia br. o godz. 12:00.

W szczególności EFG jest nowym programem wdrażanym ze składek państw członkowskich UE, w ramach którego oferowane są instrumenty kapitałowe oraz gwarancyjne w celu zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania. Tym samym program ma za zadanie przeciwdziałać negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19.

Instrumenty finansowe są oferowane polskim instytucjom finansowym przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. Obydwie instytucje wyraziły już gotowość podejmowania współpracy z potencjalnymi pośrednikami finansowymi. Nabór pośredników będzie prowadzony do końca października 2021 lub do wyczerpania budżetu programu według kolejności wpływu aplikacji od zainteresowanych instytucji. Program nie zakłada odgórnego podziału środków na państwa członkowskie.

W ramach EFG potencjalni pośrednicy finansowi mogą skorzystać m.in. z produktów gwarancyjnych w celu zaoferowania finansowania na lepszych swoim klientom. Produkty gwarancyjne w ramach EFG: gwarancje ograniczone co do kwoty w ofercie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, gwarancje nieograniczone co do kwoty w ofercie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz gwarancje nieograniczone co do kwoty w ofercie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (dla większych klientów).

Mając na uwadze powyższe zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu w celu pozyskania informacji o szczegółach oferty i warunkach współpracy z EFI lub EBI.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt w formie e-mail na adres:  programy@zbp.pl.

Dodaj komentarz

X