Wsparcie dla przedsiębiorców w formie instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej

W dniu 29 kwietnia br. odbyło się webinarium pt. „Wsparcie dla przedsiębiorców w formie instrumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej” w formule online zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Udział w webinarium przybliżył uczestnikom spotkania wiedzę na temat wsparcia jakie MŚP mogą otrzymać w ramach dostępnej oferty finansowania.

Wystąpienie KPK spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Zaprezentowano możliwości wynikające z aktualnie dostępnego preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców z programów ramowych UE. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jako partner merytoryczny wydarzenia zaprezentował uczestnikom ofertę dostępnego w Polsce preferencyjnego finansowania z programów ramowych UE, a także udzielał indywidualnych konsultacji wszystkim zainteresowanym. Zorganizowano także dyżur ekspercki podczas którego odpowiadano na szczegółowe pytania zainteresowanych przedsiębiorców.

Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, leasingu i poręczeń dostępnych na preferencyjnych warunkach. W trakcie webinarium uczestnicy mogli zapoznać się z kompleksową ofertą wsparcia polskich przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy, a także z najnowszymi propozycjami ze strony Komisji Europejskiej w zakresie finansowania w ramach dostępnych narzędzi programów publicznych, w tym współfinansowanych bezpośrednio przez Unię Europejską.

W programie webinarium m.in:

  • Otwarcie i wprowadzenie do spotkania – Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.
  • Dostępna oferta finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw z zabezpieczeniem w formie gwarancji ze środków UE – Magdalena Typa, Koordynator Obszaru Finansowania Dłużnego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej.
  • Dostępna oferta finansowania dla przedsiębiorstw w formie inwestycji kapitałowych w ramach instrumentów finansowych programów ramowych UE – Marek Ulman, Koordynator Obszaru instrumentów kapitałowych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej

Zapraszamy do obejrzenia pełnej wersji webinarium


KPK ułatwia dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju. Wszyscy zainteresowani wsparciem biznesu z programów ramowych UE mogą skorzystać z bezpłatnych warsztatów i seminariów.
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapewnia kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: programy@zbp.pl .

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

X