Ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny zapewni unijnym przedsiębiorstwom szybszy dostęp do środków na odbudowę gospodarki

Ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny zatwierdził prawie połowę planowanego na 2021 rok finansowania dla MŚP, spółek o średniej kapitalizacji i sektora publicznego

  • Ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny w wysokości 24,4 mld EUR – będący częścią pierwotnego pakietu UE na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19, który ma być wdrożony w ciągu 2021 roku – jest już wykorzystany prawie w połowie
  • Środki w wysokości 11,7 mld EUR zapewnią przedsiębiorstwom w całej Unii Europejskiej wsparcie w walce ze skutkami pandemii COVID-19
  • Zatwierdzone środki mają się przyczynić do uruchomienia inwestycji wynoszących blisko 94 mld EUR

Ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny, będący częścią uzgodnionego w 2020 roku unijnego pakietu na rzecz odbudowy gospodarczej w wysokości 540 mld EUR, zatwierdził finansowanie w wysokości prawie połowy docelowej kwoty przewidzianej na rok 2021. Po dokonaniu w grudniu 2020 roku rozliczenia w ramach unijnego procesu notyfikacji pomocy państwa, w ramach tej inicjatywy zatwierdzono środki w wysokości 11,7 mld EUR, które zostaną przeznaczone na wsparcie europejskich przedsiębiorstw borykających się z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Środki te stanowią niemal połowę docelowej wysokości funduszu przewidzianej na rok 2021. Fundusz przyczynia się do uruchomienia dodatkowego finansowania, a sfinansowane dotychczas inicjatywy mają wygenerować środki w wysokości 93,9 mld EUR, które zasilą gospodarkę UE. W ramach tej puli pod koniec kwietnia podpisano również umowę na kwotę 2,1 mld EUR, co oznacza, że środki z ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego docierają już do przedsiębiorstw w całej Unii.

„Grupa EBI jako jedna z pierwszych zadbała o to, by Europa pomogła przedsiębiorstwom i obywatelom w radzeniu sobie z gospodarczymi skutkami kryzysu związanego z COVID-19. Naszym głównym celem związanym z ogólnoeuropejskim funduszem gwarancyjnym jest wspieranie przedsiębiorstw z UE i zapewnianie im finansowania, które jest im potrzebne do przetrwania kryzysu związanego z pandemią” – powiedział prezes EBI Werner Hoyer.

„Dane te pokazują, że reakcja Europy na kryzys spowodowała realne zmiany w rekordowo krótkim czasie. Są one uzupełnieniem dotychczasowych osiągnięć Grupy EBI w finansowaniu badań i rozwoju w dziedzinie opracowywania leków i szczepionek, które dziś stanowią zapowiedź końca naszych zmagań z pandemią” – dodał prezes Hoyer.

Dzięki umowom podpisanym w prawie wszystkich 22 uczestniczących państwach UE, w tym znaczącym umowom zawartym z NordeaRaiffeisen i Banca March, jest bardzo prawdopodobne, że do końca 2021 roku ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny wygeneruje środki przewyższające nawet ośmiokrotnie jego wysokość wynoszącą 24,4 mld EUR. Istnieje duże zapotrzebowanie na finansowanie z ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego, przy czym dzięki zatwierdzeniu i podpisaniu kolejnych umów z początkiem lata fundusz znacznie przekroczy 50% swojego docelowego poziomu.

„MŚP potrzebują finansowania, i potrzebują go teraz” – dodał wiceprezes EBI i przewodniczący komitetu uczestników ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego Dario Scannapieco„Pracujemy pełną parą, aby dostarczyć na rynki rekordowe ilości zasobów. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy uruchomiliśmy środki w wysokości blisko 94 mld EUR, co stanowi prawie 50% docelowego poziomu finansowania w ramach tej inicjatywy. W ten sposób zagwarantujemy potrzebne wsparcie unijnym przedsiębiorcom”.

Ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny został utworzony przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego i państwa członkowskie UE i ma służyć jako tarcza ochronna dla europejskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku kryzysu związanego z COVID-19. Gwarancje ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego stanowią zachętę dla pośredników finansowych do udzielania przedsiębiorstwom większych kredytów na lepszych warunkach, ułatwiając im dostęp do szybkiego i korzystnego finansowania oraz wspierając je w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Uwagi dla redakcji:

Ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny został utworzony przez Grupę EBI z wkładów państw członkowskich UE w celu ochrony przedsiębiorstw dotkniętych skutkami kryzysu związanego z COVID-19. Dzięki gwarancjom o wartości prawie 25 mld EUR fundusz umożliwia EBI i EFI szybkie udostępnianie kredytów, gwarancji, papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, instrumentów kapitałowych i innych instrumentów finansowych głównie małym i średnim przedsiębiorstwom. Ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny jest częścią pakietu naprawczego Unii Europejskiej mającego na celu zapewnienie środków o łącznej wartości 540 mld EUR na pobudzenie tych części gospodarki UE, które najmocniej ucierpiały w wyniku kryzysu. Ma on umożliwiać MŚP, które opracowały plany zrównoważonej działalności, odzyskanie płynności niezbędnej do pokonania trudności związanych z COVID-19 oraz zapewniać prężnie działającym przedsiębiorstwom wsparcie potrzebne do rozwoju.

Downloads

Źródło informacji: www.eib.org/press

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X