O instrumentach finansowych UE 2023 z prezesami banków

W dniach 22 lutego – 6 marca 2023 r. na zaproszenie Związku Banków Polskich odbyła się seria spotkań Krajowego Punktu Kontaktowego i prezentacji nt. instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej na sekcjach wszystkich rodzajów banków działających w Polsce.

Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, przedstawił kierownictwom banków najważniejsze programy i instrumenty finansowe UE dostępne dla banków w latach 2023-2028. Głównym programem w ramach którego polskie banki mogą korzystać z nowej i już dostępnej oferty gwarancyjnej i regwarancyjnej jest program InvestEU. Największym zainteresowaniem cieszą się tutaj gwarancje dedykowane sektorowi MŚP oraz inwestycjom w zakresie zrównoważonego rozwoju, gdzie w tym ostatnim przypadku bank może uzyskać gwarancje nawet do 80% kredytu przy niewielkiej odpłatności. Podkreślił, że to pierwsze instrumenty unijne dz perspektywy finansowej 2021-2027- realnie dostępne dla polskich banków. Jednak konkurencja na forum europejskim jest bardzo duża i wkrótce budżet programu zarezerwowany dla pośredników finansowych może zostać wyczerpany. Dlatego bardzo ważne jest jak najszybsze podjęcie strategicznej decyzji przez bank o zamiarze bezpośredniego skorzystania z programu, opracowanie pomysłu produktowego i złożenie wniosku do któregoś z partnerów wykonawczych Komisji Europejskiej w ramach Programu InvestEU (aktualnie są nimi Europejskich Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Bank Rady Europy /CEB/). W Polsce rozważana jest także druga ścieżka – pośredniego udziału banków – tj. w charakterze Sub-Pośredników Finansowych (SPF), poprzez któregoś z potencjalnych Narodowych Pośredników Finansowych (NPF) /np. BGK czy FPK Polfund/, ale jak na razie taka oferta w ramach InvestEU nie została jeszcze nie została aktywowana i na dzisiaj brak danych co do daty jej ewentualnego uruchomienia.

Rys. Polski rynek finansowy upoważniony do korzystania z programu InvestEU; opracowanie KPK, 2022 r.:

Zaprezentowano także zakres usług KPK dla polskich instytucji finansowych i zachęcono do jak najszybszego aplikowania banków w ramach już lub jeszcze czynnych konkursów na pośredników finansowych tych programów. Poinformował, że ddziałalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz jednolitego rynku 2022-2028”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od jakości i szybkości przygotowania polskich kandydatów na pośredników finansowych UE zależy skala i czas rynkowego uruchomienia pozyskanego unijnego finansowania dla polskich beneficjentów końcowych (przede wszystkim mikro, małych i średnich przedsiębiorców). Programy ramowe UE nie posiadają bowiem tzw. kopert narodowych (odgórnej rezerwacji środków dla danych państw, jak np. w Polityce Spójności) i instytucje finansowe z całej UE konkurują jednocześnie i na równi o wsparcie z takich programów.

InvestEU a Rynek Finansowy

Łącznie w ww. serii spotkań wzięło udział prawie 100 przedstawicieli zarządów banków. Spotkania były wstępem do dalszej akcji informacyjnej i szkoleniowej KPK zaplanowanej na rok 2023 pośród zainteresowanych uczestników rynku.

Banki stanowią największą grupę, prawie 60% całej polskiej populacji, potencjalnych pośredników finansowych programów UE.

Zainteresowanych współpracą z KPK zapraszamy do kontaktu: kpk@kpkUE.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X