Bank Gospodarstwa Krajowego Partnerem Wykonawczym w InvestEU

źródło: BGK

BGK podpisał wczoraj umowę z Komisją Europejską, która umożliwi dostęp do finansowania na kwotę 484 mln EUR na inwestycje w zieloną i cyfrową transformację oraz innowacje w ramach Programu InvestEU.

Gwarancje Komisji Europejskiej ramach InvestEU o wartości 242 mln EUR umożliwią BGK bezpośrednie udzielanie kredytów inwestycyjnych, jako nowego produktu w ofercie BGK.

Dzięki tej umowie BGK, polski bank rozwoju, staje się partnerem wykonawczym InvestEU, upoważnionym do oferowania finansowania w całej Polsce. Finansowanie z gwarancją UE może objąć do 50% kosztów całej inwestycji. Łączna wartość finansowania może wynieść prawie 0,5 mld Euro.

Zgodnie z komunikatem BGK, gwarancje KE dotyczą inwestycji w ramach dwóch okien Programu InvestEU: Zrównoważona infrastruktura oraz Badania, innowacje i cyfryzacja.

Samo finansowanie może objąć transakcje od kilku do kilkuset mln zł, ze spłatą nawet do 32 lat.

Oferta skierowana jest dla szerokiej grupy podmiotów z sektora prywatnego i publicznego w kilku priorytetowych obszarach InvestEU. Należą do nich m.in. energia ze źródeł odnawialnych, transport niskoemisyjny, ICT, cyfryzacja, ochrona zdrowia i innowacje. Zgodnie z komunikatem BGK, te inwestycje pomogą UE osiągnąć szersze cele strategiczne w kontekście zielonej i cyfrowej transformacji.

Przypomnijmy, że Program InvestEU, ma uruchomić finansowanie na kwotę ponad 372 mld EUR w latach 2021-27.

Obok Partnera Wykonawczego jakim już stał się BGK, mamy w Polsce ofertę bezpośredniego finansowania ze strony innych instytucji Europejskich takich jak Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy, czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Więcej informacji znajdziesz na :

Gratulacje dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dodaj komentarz

X