BGK uruchamia we współpracy z 11 bankami nowe gwarancje kredytowe dla MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z 11 bankami w sprawie uruchomienia instrumentu gwarancji kredytowych dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Gwarancje do wysokości 800 mln zł udzielane będą w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Nowy program gwarancyjny BGK pozwoli uruchomić akcję kredytową w wysokości 1 mld zł.

Dzisiaj w Warszawie Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę o współpracy z 11 bankami, które będą udzielać kredytów dla MŚP z gwarancją BGK w ramach programu COSME. Gwarancja BGK będzie dostępna w następujących bankach kredytujących: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Pekao, BOŚ Bank, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz SGB-Bank.

Gwarancje do wysokości 800 mln zł pozwolą zabezpieczyć akcję kredytową o wartości 1 mld zł dla około 5 tysięcy mikro, małych i średnich firm.

Gwarancje BGK udzielane w ramach programu COSME są alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w tej formule. Spodziewamy się, że powszechna dostępność tego produktu i nieskomplikowane procedury sprawią, że przedsiębiorcy będą z niego chętnie korzystać. Równie chętnie, jak z programu gwarancji „de minimis” – powiedział na konferencji Dariusz Kacprzyk, prezes Zarządu BGK. Program „de minimis” jest częścią realizacji strategii BGK w zakresie wsparcia sektora MŚP w Polsce. Do końca września nasze gwarancje pomogły 95 700 firmom pozyskać kredyty o łącznej wartości 41,61 mld zł. COSME stanowić będzie jego naturalne uzupełnienie, a w BGK już pracujemy nad możliwościami rozszerzenia naszej oferty poręczeniowej wspierającej przedsiębiorców – dodał prezes Kacprzyk.

Dariusz Kacprzyk, prezes Zarządu BGK.

Obecny na konferencji Minister Finansów Mateusz Szczurek powiedział: Polska jest aktywnym uczestnikiem Planu Inwestycyjnego dla Europy, wykorzystując go do zwiększenia inwestycji i wzrostu gospodarczego. Byliśmy pierwszym krajem w Europie, który podpisał z EFI transakcję w ramach programu wspierającego konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw COSME. Dzięki podpisanej umowie polskie firmy już dziś zaczynają korzystać z możliwości, jakie daje Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. Na początek użyliśmy świetnie działającego mechanizmu gwarancji portfelowych dla wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Równocześnie przygotowane zostały struktury, które będą rozpatrywać pojedyncze projekty inwestycyjne. BGK i PIR są gotowe do rozmów z inwestorami.

Mateusz Szczurek, Minister Finansów

Gwarancje COSME zabezpieczą spłatę 80% wartości kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, przy czym maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tysięcy zł. Maksymalny okres gwarancji to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Zachętą dla przedsiębiorców jest brak konieczności zastawiania własnego majątku, niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku oraz uproszczone procedury – wniosek o udzielenie gwarancji banki przyjmą w momencie składania wniosku kredytowego.

Klienci banków poszukują preferencyjnych zabezpieczeń kredytowych. Oferta BGK, wspomagana środkami unijnymi z EFI, stanowi z pewnością interesującą propozycję dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Warto też podkreślić, że w wyniku instrumentów gwarancyjnych BGK i EFI na polskim rynku w ciągu 4 lat uruchomiono finansowanie przekraczające 48 mld zł, z których skorzystało już prawie 120 tys. polskich firm, a w projektach tych chętnie uczestniczą zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE przy ZBP dodał: Z naszych informacji z rynku finansowego wynika, że ponad 20 banków zainteresowanych jest współpracą w ramach programu COSME, a kwota szacowanej akcji kredytowej kilkukrotnie przekroczyłaby zakontraktowany właśnie limit. Mamy więc nadzieję, że podpisywane dzisiaj umowy będą początkiem dużo szerszej współpracy polskiego środowiska bankowego, BGK i EFI. Nasz ośrodek będzie wspierał promocję tych instytucji i instrumentów wśród polskich przedsiębiorców.

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE

Halina Wiśniewska, Dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji BGK

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora MŚP jest możliwe dzięki zaangażowaniu Komisji Europejskiej. Współpraca BGK, EBI oraz banków kredytujących w ramach programu COSME niewątpliwe przyczyni się do poprawy dostępności finansowania dla MŚP. Wpisuje się ona w szerszą perspektywę poprawy klimatu inwestycyjnego w Europie, która stanowi główny cel tzw. „Planu Junckera”. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, będący kluczowym elementem tego Planu, pozwoli na zmobilizowanie ok. 315 miliardów euro, głównie kapitału prywatnego, w całej Europie. Część tych, środków, poprzez program COSME, już zaczyna trafiać do polskich MŚP – powiedziała Marzenna Guz-Vetter, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Minister Finansów oraz Prezesi banków – stron umów gwarancyjnych BGK

O Banku Gospodarstwa Krajowego

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych.

O Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych UE

KPK ułatwia polskim przedsiębiorcom i instytucjom finansowym dostęp do preferencyjnego finansowania, generowanego dzięki wsparciu UE. KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Obsługuje programy ramowe UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla biznesu. Usługi KPK świadczone są bezpłatnie, na terenie całego kraju. KPK działa przy ZBP od 2007 r., na podstawie uchwały Rady Ministrów, a nadzorowany i finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki.

O programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

COSME to program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw przewidziany na lata 2014–2020. Z całkowitym budżetem na poziomie 2,3 mld euro COSME pobudza akcję kredytową i inwestycje kapitałowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. COSME wspiera gwarancje oraz regwarancje na rzecz instytucji finansowych w celu udzielenia im pomocy w zwiększeniu akcji kredytowej oraz finansowania leasingu na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Program ten obejmuje również sekurytyzację portfeli finansowania dłużnego małych i średnich przedsiębiorstw. COSME inwestuje również w fundusze kapitałowe podwyższonego ryzyka na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, głównie na etapie ekspansji i wzrostu.

Kontakt dla prasy: Łukasz Bogusz, tel. +48 22 696 64 95, e-mail: programy@zbp.pl

Dodaj komentarz

X