Kolejny miliard zł z gwarancją UE dla polskich mikro, małych i średnich

Konferencja prasowa nt. nowej oferty preferencyjnego finansowania.

17 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona ofercie preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców, uruchamianej przez nowych pośredników finansowych programów ramowych Unii Europejskiej. Dzięki umowom z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, Raiffeisen-Leasing Polska, Idea Bank oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. udostępnią blisko miliard zł preferencyjnych kredytów, leasingu oraz pożyczek.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, instytucji finansowych – nowych pośredników programów UE – oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Od prawej: Tomasz Gibas, Doradca ds. ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska S.A., Michał Radziwiłł, Prezes Zarządu, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A., Michał Knitter, Dyrektor Departamentu Produktów, Idea Bank S.A., Edward Tomasz Połaski, Prezes Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Polscy przedsiębiorcy oczekują łatwiejszego dostępu do finansowania, najchętniej na preferencyjnych warunkach. Dotyczy to w szczególności tych, którym najtrudniej o komercyjne finansowanie, tj.: mikro i małych, nowopowstających, innowacyjnych oraz prospołecznych. To przede wszystkim do nich właśnie adresowane jest wsparcie najnowszych polskich pośredników finansowych UE. Pierwsze instrumenty ruszą już na gwiazdkę. Będą to pierwsze w Polsce, wdrożone rynkowo, instrumenty finansowe nowej perspektywy UE, w tym także w ramach tzw. Planu Junckera.

Dzięki skutecznej aplikacji polskich instytucji finansowych w programach ramowych UE, oferta finansowania zwrotnego w Polsce zostanie rozszerzona. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu modelu rewolwingowego, a konkretnie tzw. gwarancji portfelowych, udzielanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny – instytucję UE ds. wsparcia europejskiego rynku MŚP, wiodącego gracza na europejskich rynku inwestycyjnym i poręczeniowym.

Rozwój instrumentów zwrotnych w polityce rozwoju kraju będzie priorytetem rządu w najbliższych latach. To pozwoli na budowanie potencjału instytucji finansowych w Polsce. Nowe instrumenty finansowe UE uzupełnią krajowe narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Wykorzystanie finansowania zwrotnego zapewni zwiększenie efektywności inwestycji. Omawiane dzisiaj gwarancje dla przedsiębiorców wpisują się także w plan budowy kompleksowego systemu gwarancyjnego dla gospodarki. Polski rząd uruchomił w tym celu także dwa eksperckie wehikuły wsparcia: ośrodki Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (EEN) oraz specjalny krajowy punkt kontaktowy ds. instrumentów finansowych, który ma za zadanie wspierać polskich kandydatów w europejskich szrankach – powiedział dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Pośrednicy finansowi zapowiadają szeroką tematycznie ofertę nowego finansowania dla przedsiębiorców. Raiffeisen-Leasing Polska przystąpił doProgramu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorców i MSP – COSME, dzięki czemu uruchomi atrakcyjne finansowanie leasingowe. Idea Bank w ramach tego samego programu zaoferuje preferencyjne kredyty dla start-up, jednocześnie uruchomi też (zapowiadane wcześniej) finansowanie kredytowe pod egidą programu Horyzont 2020. z kolei TISE SA zapowiada finansowanie dla przedsiębiorstw społecznych w ramach „EaSI” – Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.

Przedstawiciele nowych pośredników finansowych: Michał Knitter, Dyrektor Departamentu Produktów, Idea Bank S.A., Michał Radziwiłł, Prezes Zarządu, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A., Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

Pierwszym polskim pośrednikiem w ramach nowej oferty instrumentów finansowych UE będzie Idea Bank S.A. Bank już 21 grudnia uruchomi dwa europejskie produkty finansowe. Dzięki gwarancji w ramach programu COSME, bank udostępni 350 mln zł preferencyjnego kredytu dla MŚP. Finansowanie do wysokości 600 tys. zł będzie przyznawane na cele inwestycyjne. Produkt będzie przeznaczony dla nowopowstałych firm (tzn. działających nie dłużej niż 18 miesięcy), które nie są w stanie przedstawić pozytywnej historii kredytowej. Oprócz tego bank udostępni także 80 mln złotych dla proinnowacyjnych przedsiębiorców w ramach programu Horyzont 2020. Idea Bank, we współpracy z EFI, poprawi dostęp do finansowania dla najbardziej ryzykownych klientów, którzy nie mają szans na otrzymanie kredytu na warunkach rynkowych.

Kredyty z gwarancjami COSME i Horyzont 2020 uzupełniają przyjazną dla przedsiębiorców ofertę produktów Idea Bank. Naszym celem jest udostępnienie elastycznej i atrakcyjnej cenowo oferty finansowania dla właścicieli mikro i małych firm. Sięgamy w tym celu do wszelkich dostępnych rozwiązań, w tym do gwarancji EFI oferowanych w ramach programów unijnych – powiedział Michał Knitter, Dyrektor Departamentu Produktów w Idea Bank S.A.

Pierwszym polskim pośrednikiem leasingowym w nowych programach UE będzie Raiffeisen Leasing Polska S.A. Uruchomi on preferencyjne finansowanie dla sektora MŚP, w euro lub złotówkach, w zakresie 25-150 tys. euro. Wdrożenie rynkowe programu nastąpi za kilka miesięcy, w maju 2016 r., a preferencyjne finansowanie będzie oferowane przez dwa lata. Całkowita wartość portfela Raiffeisen-Leasing pokrytego gwarancją EFI w ramach programu COSME wynosi 520 mln zł.

Raiffeisen-Leasing Polska podpisał umowę z EFI kilkanaście dni temu. Dzięki gwarancji Programu COSME, będziemy finansować inwestycje przedsiębiorstw na atrakcyjniejszych warunkach. Przedsiębiorca będzie mógł sfinansować m.in. zakup pojazdu dostawczego, sprzętu IT, linii produkcyjnej lub maszyn niezbędnych do rozwoju firmy – mówi Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska. Dzięki wsparciu UE możemy zaoferować np. wydłużony okres spłaty czy obniżyć wymagania dotyczące zabezpieczenia i wkładu własnego, co często decyduje o możliwości objęcia finansowaniem danego przedsiębiorcy ze świetnym pomysłem biznesowym.

Pierwszym polskim pośrednikiem finansowym programu EaSI, w zakresie wsparcia ekonomii społecznej, zostanie Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. Dzięki gwarancji EFI, TISE planuje uruchomienie preferencyjnej oferty pożyczek, o łącznej wartości 34 milionów złotych, służących tworzeniu oraz finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw społecznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Na Polskę przypadnie 60% tej kwoty.

Najprzyjemniejszym aspektem naszej pracy jest obserwowanie sukcesów naszych klientów – mikro i małych firm oraz przedsiębiorstw społecznych, które dzięki preferencyjnym pożyczkom stają się bardziej innowacyjne i konkurencyjne i tworzą nowe i trwałe miejsca pracy. Bez preferencyjnych środków z UE rozwój ten nie byłby możliwy lub tak szybki. Będziemy więc kontynuować starania o nowe, preferencyjne linie pożyczkowe, bo wiemy, że potrzeby są ogromne – powiedział Michał Radziwiłł, Prezes Zarządu TISE S.A.

Polska tym samym dołącza do państw, które uruchomiły rynkowo ofertę nowych instrumentów finansowych UE. Dotychczas z łącznie 41 pośredników finansowych z 17 państw UE, ofertę wdrożyła blisko połowa. Większość zamierza uczynić to jednak dopiero od 2016 r. Przypomnijmy, że w Polsce, w ramach tworzonej właśnie platformy finansowej UE 2014-2020, na koniec 2015 r., będzie funkcjonować 15 podmiotów: 4 pośredników finansowych i 11 sub-pośredników finansowych. Większość z nich rozpocznie akcję finansową w 2016 r. Poza tym o status polskich pośredników ubiegają się już kolejne instytucje finansowe. KPK ds. Instrumentów Finansowych inicjuje i wspiera rynek w tym procesie.

Od lewej: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Tomasz Gibas, Doradca ds. ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Patryk Łoszewski, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej, Ministerstwo Finansów.

Wszystkim polskim pośrednikom programów UE należy pogratulować europejskiego sukcesu. Udowodnili, że są w stanie – w starciu z konkurencją z bardziej doświadczonych państw UE –wygrywać, w tym zaoferować atrakcyjne produkty i z powodzeniem przejść wymagające procedury. Cieszę się, że sukces ten współbudował także nasz KPK. Oferta nowego preferencyjnego finansowania UE dla polskich przedsiębiorców wynosi już blisko dwa miliardy złotych, a mamy apetyt na więcej. Teraz czas na jak najszybsze poinformowanie beneficjentów i udostępnienie pozyskanych już środków. Jako krajowy punkt kontaktowy będziemy oczywiście i tu wspierać rynek – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

“Family picture” – przedstawiciele polskiego ekosystemu instrumentów finansowych UE (narodowych pośredników finansowych, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz KPK ds. Instrumentów Finansowych UE) oraz organizacji beneficjentów. Od lewej:
Patryk Łoszewski, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej, Ministerstwo Finansów,
Piotr Matwiej, Doradca Zarządu, Związek Banków Polskich,
Ida Bisecka, radca ministra, Ministerstwo Finansów,
Michał Knitter, Dyrektor Departamentu Produktów, Idea Bank S.A.,
Michał Radziwiłł, Prezes Zarządu, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A.,
Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu Raiffeisen-Leasing Polska S.A.,
Ewa Swędrowska-Dziankowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Rozwoju,
Monika Ostaszewska, Menadżer Produktu, Raiffeisen-Leasing Polska S.A.,
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Michał Gorzelak, Szef Obszaru Finansowania Dłużnego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Karolina Szelążek, Kierownik Zespołu Komunikacji Wewnętrznej i Zewnętrznej, Raiffeisen-Leasing Polska S.A.,
Krzysztof Rykowski, Dyrektor ds. Komunikacji, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A.,
Edward Tomasz Połaski, Prezes Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
Ewa Krawiec, Szef Obszaru Instrumentów Kapitałowych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Kontakt dla mediów:

  • Raiffeisen Leasing Polska S.A.: Agata Dorożuk, tel. +48 22 858 74 58 wew. 72, a.dorozuk@partnersi.com.pl
  • Idea Bank S.A.: Klaudia Klimkowska: tel. +48 697 673 264, klaudia.klimkowska@ideabank.pl
  • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A.: Krzysztof Rykowski, Dyrektor ds. Komunikacji, tel. 607 369 446, krzysztof.rykowski@tise.pl
  • Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE: Łukasz Bogusz, tel. +48 22 696 64 95, programy@zbp.pl

Wydarzenie zorganizowano w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X