Europejskie wsparcie doradcze bliżej polskich przedsiębiorców

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w Polsce!

28 kwietnia 2016 r. w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (European Investment Advisory Hub, EIAH).

Na mocy porozumienia, Krajowy Punkt Kontaktowy staje się krajową instytucją pierwszego kontaktu dla podmiotów zainteresowanych ofertą Centrum, odpowiedzialną m.in. za analizę potrzeb beneficjentów w celu dopasowania odpowiedniego zakresu usług. KPK będzie prowadzić działalność informacyjną i promocyjną, zwiększając świadomość nt. wsparcia oferowanego przez Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego wśród odbiorców z Polski. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE działający przy Związku Banków Polskich to jeden z dwóch – razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – polskich ośrodków wspierających działania EIAH.

”Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego to wspólny projekt Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach tzw. Planu Inwestycyjnego dla Europy, który ma zadanie przyczynić do wzrostu inwestycji w całej Unii Europejskiej. Centrum Doradztwa oferuje wsparcie doradcze i techniczne dla projektów inwestycyjnych. Wierzę, że porozumienie przyczyni się do lepszego dostępu polskich beneficjentów do wsparcia oferowanego w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy” – powiedział Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce.

Komentując porozumienie, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen, Komisarz UE ds. Miejsc Pracy, Wzrostu, Inwestycji i Konkurencyjności, powiedział: ”Plan Inwestycyjny dla Europy działa pełną parą, a jego rezultaty są doskonale widoczne w Europie. Do kwietnia 2016 r. Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych umożliwił uruchomienie dodatkowych 82 mld euro inwestycji w 25 krajach UE, w tym w Polsce. W ramach Planu Inwestycyjnego stworzyliśmy Centrum Doradztwa, wspierające promotorów projektów inwestycyjnych – w tym małe i średnie przedsiębiorstwa – w realizacji ich zamierzeń. Uruchamiamy także nowy Portal Projektów Inwestycyjnych, pozwalający na dotarcie z informacją o projektach do potencjalnych inwestorów. Aby Plan Inwestycyjny odniósł sukces, niezbędne są instytucje działające jako jego ambasadorzy. Jestem bardzo zadowolony, że Krajowy Punkt kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jest oficjalną instytucją wspierającą realizację Planu Inwestycyjnego”.


Podpisanie porozumienia, od lewej:
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce.

Od marca br., decyzją Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE został włączony do polskiego systemu wdrażania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, koordynowanego przez Ministra Rozwoju.

”Instrumenty finansowe UE są uzupełnieniem krajowych narzędzi wsparcia przedsiębiorczości oraz środków dostępnych w programach polityki spójności. Dają szansę na pobudzenie inwestycji prywatnych. Ogłoszone dzisiaj porozumienie jest kolejną polską umową w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. Wierzę, że we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych UE wkrótce ogłosimy następne. Chcemy maksymalnie wykorzystać wsparcie z Planu Junckera, którego założenia korespondują z rządowym Planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – powiedział Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, koordynator ds. Planu Inwestycyjnego dla Europy w Polsce.

Do zadań KPK w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego będzie należeć m.in. udzielanie szczegółowych informacji nt. dostępnego wsparcia, pomoc potencjalnym beneficjentom oraz monitoring wykorzystania środków. Zawarte 28 kwietnia porozumienie uzupełnia ofertę KPK, przyczyniając się do lepszego dostępu polskich beneficjentów do wsparcia oferowanego w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy.

”Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE od początku bierze udział w działaniach wspierających realizację Planu Inwestycyjnego dla Europy, aby ułatwić korzystanie przez polskich przedsiębiorców z tych instrumentów. Mogę z dumą powiedzieć, że inicjowaliśmy i wspieraliśmy wdrożenie w Polsce wszystkich dotychczasowych instrumentów finansowych, a aktualnie pracujemy nad kolejnymi programami i projektami w tym zakresie. Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami” – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

20160428_LR_114

Podpisanie porozumienia, od lewej:
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich,
Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce.

Patronat honorowy: ministerstworozwoju

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X