Pierwsze 1000 projektów polskich MŚP w ramach Programu COSME oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy

plan-inwestycyjny-dla-europy-logocosme_logologokpktop
Logo_BGK   Logotyp_Idea_Bank.svg   raiffeisen-leasing

Narodowi Pośrednicy Finansowi Programu COSME

Organizatorzy

komisjaeuropejska

Patroni honorowi

Informacja prasowa

Warszawa, 29 czerwca 2016 r.

Dzień informacyjny nt. COSME w Polsce

Pierwsze 1000 projektów polskich MŚP w ramach Programu COSME oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy

Programy ramowe UE

Programy ramowe UE to dodatkowe źródło finansowania rozwoju gospodarek UE, o łącznej wartości ponad 100 mld euro. Z programów ramowych UE korzystają na równych zasadach podmioty (np. przedsiębiorcy) ze wszystkich państw członkowskich oraz wybranych państw kandydujących i stowarzyszonych. W programach tych uwzględniono tzw. instrumenty finansowe – narzędzia pozwalające na udostępnienie przedsiębiorcom finansowania zwrotnego na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe. Preferencyjna oferta jest dystrybuowana przez Narodowych Pośredników Finansowych (NPF) – krajowe instytucje finansowe, które z powodzeniem przeszły proces aplikacyjny i zyskały akceptację instytucji unijnych, przede wszystkim Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W procesie mogą uczestniczyć także Sub-Pośrednicy Finansowi – tj. krajowe instytucje finansowe, współpracujące w ramach instrumentów finansowych programów ramowych z NPF. Warto podkreślić, że programach UE nie występują tzw. „koperty narodowe” (tj. gwarancje alokacji dla poszczególnych krajów), w efekcie dostęp do środków zależy przede wszystkim od jakości i konkurencyjności ofert kandydatów na pośredników, bez względu na ich pochodzenie. Wygrywają tylko najlepsze projekty.

– Rozwój instrumentów zwrotnych w polityce rozwoju kraju jest priorytetem w najbliższych latach. To pozwoli na budowanie potencjału kapitału rozwojowego instytucji finansowych w Polsce, co uwzględniono w rządowym Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nowe instrumenty finansowe UE już aktywnie uzupełniają krajowe narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Ponad dwa miliardy preferencyjnego finansowania rozwojowego czeka na polskie firmy. Polski rząd uruchomił w tym celu także specjalny Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE, który ma za zadanie wspierać i polskich kandydatów w europejskich szrankach, a później przedsiębiorców w ułatwieniu dostępu do informacji – powiedział dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Instrumenty finansowe programów Horyzont 2020 i COSME są realizowane ze wsparciem Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), jednego z trzech filarów “Planu Inwestycyjnego dla Europy” (tzw. Planu Junckera). Od marca 2016 r. funkcję rządowego koordynatora ds. Planu Inwestycyjnego pełni Minister Rozwoju.

– Wspólnie z grupą EBI i polskich banków, dzięki wykorzystaniu dodatkowych środków, modelu zwrotnego oraz tzw. dźwigni finansowej mamy szansę na efektywne pobudzenie inwestycji prywatnych. Warto podkreślić, że w ramach “Planu Inwestycyjnego dla Europy” Polska – w zakresie tzw. okienka dla MŚP- zajmuje już piątą pozycję, pod względem wysokości zakontraktowanego preferencyjnego finansowania dla naszych przedsiębiorców, a prace nad pozyskaniem kolejnego finansowania trwają. Wierzę więc, że jeszcze w tym roku ogłosimy kolejne – dodał minister Jerzy Kwieciński.

Rys. Wartość portfeli preferencyjnego finansowania w EFIS „SME window” (mln EUR); źródło: KPK IF na podstawie raportu EFI, 31 maja 2016 r.

2. Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP 2014-2020 (COSME)

Jednym z największych programów operujących instrumentami finansowymi jest COSME (Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP). Zadaniem COSME jest wspieranie europejskich przedsiębiorstw, przede wszystkim mikro, małych i średnich, zarówno na etapie powstawania, jak i rozwoju oraz ekspansji. Nie ma przy tym wymogu, by beneficjent wsparcia działał w sektorach kluczowych z punktu widzenia polityki UE – np. zajmował się nowymi technologiami – bowiem program ten ma na celu wsparcie rozwoju wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od profilu ich działalności. To program dla każdego mikro, małego bądź średniego przedsiębiorcy.

Beneficjenci COSME mogą liczyć na preferencyjne finansowanie w postaci m.in. kredytów, pożyczek i leasingu. Oferta jest przeznaczona przede wszystkim dla tych przedsiębiorców, którzy napotykają na bariery w dostępie do oferty rynkowej. To np. przedsiębiorcy niedysponujący wymaganym przez banki zabezpieczeniem kredytu, niebędący w stanie zebrać wystarczającego wkładu własnego, bądź też potrzebujący finansowania o większej wartości, niż oferuje im rynek. To także przedsiębiorcy z krótkim okresem działalności oraz bez historii kredytowej, z góry uznawani przez instytucje finansowe za bardziej ryzykownych klientów.

W ramach COSME wsparcia doradczego (w zakresie wsparcia innowacji i eksportu) udzielają także polskie ośrodki Europejskiej Sieci Przedsiębiorcy (EEN). Sieć jest współfinansowana przez KE i polski rząd.

3. Wyniki COSME w Polsce

Oferta preferencyjnego finansowania z programu COSME jest dostępna w Polsce u czternastu pośredników finansowych. Jednak to dzięki staraniom trzech kluczowych instytucji – Narodowych Pośredników Finansowych – pozyskano w UE środki umożliwiające wygenerowanie prawie dwumiliardowej akcji finansowej. Są to Bank Gospodarstwa Krajowego, Idea Bank SA oraz Raiffeisen-Leasing Polska SA. Każda z tych instytucji oferuje inny rodzaj wsparcia co urozmaica ofertę COSME W Polsce: Idea Bank oferuje kredyty, Raiffeisen-Leasing- leasing oraz pożyczki, zaś Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił gwarancji 11 tzw. Sub-Pośrednikom finansowym (bankom) udzielającym preferencyjnych kredytów. Wszystkich łączy ta sama grupa docelowa: mały biznes (MŚP).

Oferta dla MŚP w ramach COSME obejmuje finansowanie o wartości do 600 tys. zł. Środki te mogą być wykorzystane na inwestycje, bądź służyć do sfinansowania bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy. Oferta jest dostępna od grudnia 2015 r., przy czym kolejni pośrednicy uruchamiali ją w różnym okresie.

Całkowita wartość preferencyjnego finansowania udostępnionego w Polsce w ramach programu COSME to 1,87 mld zł, z możliwością zwiększenia tej kwoty, bowiem zainteresowanie udziałem w programie zgłaszają kolejne instytucje.

Do końca czerwca 2016 r. z preferencyjnego finansowania COSME skorzystało w Polsce 1308 przedsiębiorców (głównie mikro i małych), a łączna wartość udostępnionych środków osiągnęła 189 mln zł.

– Polscy przedsiębiorcy, także nowopowstający, mogą z powodzeniem sięgać już do aktywnych instrumentów finansowych nowych programów ramowych UE. Kilka tygodni temu ruszyła na całego oferta polskich pośredników finansowych COSME. W tym czasie 1300 przedsiębiorców skorzystało z blisko 200 mln zł, tj. z prawie 10% całej, dwuletniej, alokacji. Dynamika kredytowa obiecująco wzrasta i jestem pewien, że szybko i sensownie wykorzystamy pozyskane środki. Inspiruje to także inne polskie instytucje finansowe do aktywniejszych starań o wsparcie z tego unijnego źródła. Podkreślam, że wszyscy zainteresowani, tak kandydaci na pośredników, jak i, często zagubieni w gąszczu informacyjnym, przedsiębiorcy, mogą liczyć na pomoc KPK IF – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Wyniki poszczególnych Narodowych Pośredników Finansowych COSME w Polsce (wg kolejności alfabetycznej) :

Logo_BGKBank Gospodarstwa Krajowego wdrożył system gwarancji kredytowych
w ramach COSME, czyli programu, który wspiera MŚP w dostępie do finansowania. Tym samym BGK przyczynia się do zwiększania inwestycji i wzrostu gospodarczego w naszym kraju. BGK jako państwowy bank rozwoju został wyznaczony do współpracy z EFI i EBI przy Planie Inwestycyjnym dla Europy, zwanym Planem Junckera. Umowa BGK z EFI była pierwszą umową COSME w Europie w ramach Planu Junckera.

– Szybkie wdrożenie gwarancji kredytowych COSME było możliwe dzięki wykorzystaniu świetnie działającego mechanizmu gwarancji portfelowych dla wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił gwarancje kredytowe COSME we współpracy z 11 bankami, w tym bankami spółdzielczymi, dzięki czemu produkt jest dostępny na terenie całej Polski. Gwarancje w programie kierowanym przez BGK do łącznej kwoty 800 mln zł pozwolą zabezpieczyć akcję kredytową o wartości 1 mld zł dla około 5 tysięcy mikro, małych i średnich firm – powiedział Włodzimierz Kocon, Wiceprezes, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancje COSME w programie kierowanym przez BGK mogą zabezpieczyć spłatę 80% wartości kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, przy czym maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tysięcy zł. Maksymalny okres gwarancji to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Zachętą dla przedsiębiorców jest brak konieczności zastawiania własnego majątku, niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku oraz uproszczone procedury – wniosek o udzielenie gwarancji banki przyjmują w momencie składania wniosku kredytowego. Gwarancje BGK udzielane w ramach programu COSME są alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w tej formule. Powszechna dostępność tego produktu i nieskomplikowane procedury sprawiają, że przedsiębiorcy chętnie z niego korzystają.

BGK jest aktualnym liderem wśród Narodowych Pośredników Finansowych COSME. Na koniec czerwca br. odnotował wynik akcji gwarancyjnej w wysokości 96 mln zł, która przełożyła się na ponad 120 mln zł akcji kredytowej, pomagając prawie 800 mikro i małym przedsiębiorcom w podjęciu lub rozwoju biznesu.

Przykłady przedsiębiorców którzy skorzystali z COSME w ramach oferty BGK i Banków współpracujących:

  • Mikrofirma w województwie lubuskim z branży medycznej, o całkowitych obrotach ok. 1,2 mln euro. Zabezpieczyła gwarancją kredyt obrotowy nieodnawialny o wartości 250 tys. zł, dzięki czemu zwiększyła swoje obroty, pozyskała nowych kontrahentów i poprawiła swoją płynność.
  • Mała firma w województwie zachodniopomorskim z branży transportu i logistyki, o całkowitych obrotach ok. 3,6 mln euro. Zabezpieczyła kredyt obrotowy nieodnawialny o wartości 220 tys. zł., dzięki czemu zwiększyła zakres usług, znalazła nowych kontrahentów i zwiększyła zatrudnienie.
  • Średnia firma w województwie pomorskim, innowacyjna z branży budowlanej, o całkowitych obrotach ok. 4,9 mln euro. Zabezpieczyła kredyt obrotowy nieodnawialny o wartości 460 tys. zł, dzięki czemu mogła zainwestować w innowacyjne techniki budowlane oraz zwiększyć zakres usług oraz zatrudnienia.

Kontakt dla prasy: Bank Gospodarstwa Krajowego: Anna Czyż, tel. 22 599 80 67, e-mail: anna.czyz@bgk.pl

 

Logotyp_Idea_Bank.svgIdea Bank SA jest dystrybutorem środków programu ramowego COSME za pośrednictwem dwóch instrumentów: bezpośredniej gwarancji COSME oraz gwarancji Banku Gospodarstwa krajowego z regwarancją COSME. Z oferty tej skorzystało już ponad 500 polskich przedsiębiorców. Kwota finansowania udzielonego małym firmom w ramach programu COSME przekroczyła 24,5 mln PLN. Ponad połowę z ww. wyników wykonano samodzielnie (w ramach bezpośredniej umowy z EFI).

– Bardzo cieszy nas ten wynik. Dzięki programowi COSME możemy wspierać innowacyjne małe firmy, które są wspaniałym przykładem nowoczesnej polskiej przedsiębiorczości – ocenia Marcin Syciński, członek zarządu Idea Banku, specjalizującego się w obsłudze małych firm.

– Wiele z tych firm dopiero rozpoczyna działalność, a dzięki programowi COSME uzyskały po raz pierwszy dostęp do finansowania bankowego. Ze środków pochodzących z kredytów finansowany jest m.in. rozwój innowacyjnych usług szkoleniowych, nowych technologii czy firm e-commerce – podsumowuje przedstawiciel Idea Banku. Co ważne, bank wspiera przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych częściach Polski, zarówno w dużych aglomeracjach, jak też w słabiej rozwiniętych miejscowościach ściany Wschodniej.

Przykłady przedsiębiorców którzy skorzystali z COSME w ramach oferty IDEA Banku :

  • Firma AURA INVENTOR specjalizuje się w produkcji elementów świetlnych wykorzystując zjawisko fotoluminescencji. Działalność firmy Aura Inventor jest częścią dużego projektu „Polski Produkt Przyszłości” realizowanego, przy wsparciu PARP, we współpracy z firmą Pago. Celem projektu jest odzysk rzadkich i cennych dla nowoczesnej gospodarki metali. Właścicielem firmy Aura Inventor jest Włodzimierz Merka, twórca siedmiu opracowań patentowych z zakresu fotoluminescencji oraz bezodpadowej metody przerobu odpadów przemysłu nawozowego. Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowaniu Banku Idea Bank S.A Bank udzielił kredytu Na Start w wysokości 50 000 PLN na okres 5 lat, czyli 60 miesięcy. Celem finansowania jest zakup środków trwałych na potrzeby realizacji innowacyjnego projektu.

Kontakt dla prasy: Idea Bank S.A.: Katarzyna Siwek, tel. 695599751, e-mail: katarzyna.siwek@ideabank.pl

raiffeisen-leasingPierwszym polskim pośrednikiem leasingowym w nowych programach UE jest Raiffeisen Leasing Polska SA, który uruchomił kilka tygodni temu preferencyjne finansowanie dla sektora MŚP. Finansowanie dostępne będzie przez 2 lata w euro lub złotówkach, w zakresie 25-150 tys. euro. Całkowita wartość portfela Raiffeisen-Leasing pokrytego gwarancją EFI w ramach programu COSME wynosi 520 mln zł.

– Zainteresowanie finansowaniem w ramach COSME przerosło nasze oczekiwania – pieniądze rozchodzą się jak woda. Od startu programu, czyli w niespełna trzy miesiące, Raiffeisen Leasing zrealizował transakcje na łączną kwotę ponad 56 mln zł i wsparł realizację 260 inwestycji – powiedział Andrzej Krzemiński, Prezes Raiffeisen-Leasing Polska S.A.– Wciąż rosnąca liczba przedsiębiorców chętnych na finansowanie w ramach COSME pokazuje, że polskim MŚP bardzo potrzebne były ułatwienia w dostępie do leasingu czy pożyczek. Dla wielu firm gwarancje UE są jedyną szansą na modernizację lub zakup nowego sprzętu, a tym samym na zwiększenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Rozumiemy to doskonale i spodziewając się szybkiego wykorzystania 520 mln z COSME staramy się już o pozyskanie kolejnych środków z UE dla polskich przedsiębiorców – mówi Andrzej Krzemiński

Przykłady przedsiębiorców którzy skorzystali z COSME w ramach oferty :

  • Klinika okulistyczna planowała zakup sprzętu medycznego o wartości 638 tys. zł. Dzięki gwarancji COSME możliwe było sfinansowanie zakupu leasingiem przy niskim udziale własnym przedsiębiorcy i bez konieczności przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych.
  • Przedsiębiorca z branży blacharsko-lakierniczej sfinansował nową lakiernię o wartości 241 tys. zł. Gwarancja umożliwiła udzielenie finansowania bez udziału własnego klienta, bez dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych oraz na bardziej dogodnych warunkach płatności.
  • Nowopowstała firma sprzątająca planowała zakup maszyny do polerowania o wartości 150 tys. zł. Przeszkodą w udzieleniu finansowania był krótki okres działalności i brak historii finansowej. Dzięki udziałowi Raiffeisen-Leasing w programie COSME przedsiębiorca mógł zrealizować inwestycję, co pozwoliło mu na poszerzenie zakresu usług oraz zwiększenie zatrudnienia.

Kontakt dla prasy: Raiffeisen-Leasing Polska: Agata Dorożuk, tel. 22 858 74 58 w. 72, e-mail: a.dorozuk@partnersi.com.pl

Narodowych Pośredników Finansowych oraz polskich przedsiębiorców w COSME wspiera:

cropped-logokpktop.jpgKrajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK), który ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE. Obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, jest również częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy. KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Działa na podstawie uchwały Rady Ministrów, w ramach programu wieloletniego realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju.

Kontakt dla prasy: KPK IF UE: Łukasz Bogusz, tel. 22 696 64 95, e-mail: programy@zbp.pl

Wydarzenie zorganizowane i współfinansowane w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X