Spotkanie nt. instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa

15 września 2016 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie przedstawicieli instytucji finansowych oraz organizacji z sektorów kultury i kreatywnych, poświęcone możliwościom współpracy w ramach instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa. Celem spotkania było przedstawienie instytucjom finansowym – potencjalnym Narodowym Pośrednikom Finansowym Gwarancji dla Sektorów Kultury i Kreatywnych – charakterystyki oraz przedsiębiorstw i projektów z tych sektorów. Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Creative Europe Desk Polska, we współpracy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkanie otworzyli: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, oraz Maciej Dydo, Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Następnie Małgorzata Kiełkiewicz, Dyrektor Creative Europe Desk Polska, przedstawiła wprowadzenie do programu Kreatywna Europa, omawiając wsparcie dostępne w komponentach Kultura oraz MEDIA.

Oferta współpracy dla instytucji finansowych w programie Kreatywna Europa, obejmująca  Instrument Gwarancyjny dla Sektorów Kultury i Kreatywnych oraz wsparcie doradcze dla instytucji finansowych, były tematem prezentacji Michała Gorzelaka, Szefa Obszaru Finansowania Dłużnego w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Kolejne prezentacje dotyczyły specyfiki sektorów kultury i kreatywnych oraz charakterystyki realizowanych w tych sektorach projektów, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne. Ogólne informacje o sektorach przedstawiła Anna Ceynowa, Główny Specjalista w Departamencie Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tomasz Dąbrowski, Head of Film Commission Poland omówił sektor audiowizualny w Europie i w Polsce.

Spotkanie zakończyła dyskusja i indywidualne konsultacje stron.

Uczestnicy spotkania, od lewej:
Michał Gorzelak, Szef Obszaru Finansowania Dłużnego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Anna Ceynowa, Główny Specjalista, Departament Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Maciej Dydo, Dyrektor, Departament Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
Małgorzata Kiełkiewicz, Dyrektor, Creative Europe Desk Polska,
Tomasz Dąbrowski, Head of Film Commission Poland,

Więcej o programie Kreatywna Europa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X