KPK wyróżniony za działalność na rzecz polskich MŚP

Mamy przyjemność poinformować, że Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, działający przy Związku Banków Polskich został uhonorowany tytułem „Lidera Przedsiębiorczości 2016” w kategorii „Instytucja Wspierająca Przedsiębiorczość”.

1-wyroznione-kpk-2016_4

1 grudnia br., podczas Gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, statuetkę wręczyli w im Kapituły Konkursu: Prezes Fundacji MŚP, Pan Edward Tomasz Połaski wraz z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Panem Witoldem Słowikiem.

2-ceremonia-wreczenia-dla-kpk_1

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku”, nadawany w ramach Konkursu organizowanego od 1994 roku, wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, kreatywne i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa. O tytuł ten mogą ubiegać się również osoby i instytucje  otoczenia biznesu, działające na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Do takich instytucji zalicza się Krajowy Punkt Kontaktowy ds. IF Programów UE.

3-lider-statuetka_kpk-2016

Informacja o Laureacie z mowy laudacyjnej sekretarz Kapituły:

Nagroda za:

wspieranie rozwoju MŚP- w dostępie do finansowania zewnętrznego i do środków UE.

Uzasadnienie:

KPK IF przełamał stereotypy i obawy polskiego rynku przed instrumentami zwrotnymi programów ramowych, tj. zarządzanych wprost przez KE, bez tzw. kopert narodowych. Polacy zaczęli realnie korzystać z tych instrumentów. Innowacyjne podejście KPK typu “one stop shop”, polegające, m.in. na zmapowaniu i obsłudze w jednym miejscu wszystkich instrumentów i interesariuszy instrumentów zwrotnych UE pozwala lepiej przygotować do międzynarodowych konkursów o pozyskanie nowych środków oraz zaoszczędzić małym przedsiębiorcom czas i pieniądze związane z dotarciem do kompetentnej informacji. Dzięki KPK IF polscy podatnicy odzyskują środki jakie trafiły do programów ramowych w postaci polskiego wkładu/składki w ramach budżetu UE. KPK IF jest przykładem udanego partnerstwa publiczno-prywatnego. W efekcie w latach 2007-2015 z usług KPK skorzystało ponad 100 tysięcy przedsiębiorców
a na polski rynek trafiło 9 mld zł preferencyjnego finansowania dla MŚP, z którego skorzystało do tej pory prawie 20 tysięcy przedsiębiorców. KPK IF uczestniczy także, jako jedyny ośrodek tego typu w Polsce, w realizacji „Planu Inwestycyjnego dla Europy” w zakresie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw.

O Konkursie “Lider Przedsiębiorczości Roku”

Współzawodnictwo o tytuł Lidera Przedsiębiorczości Roku należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów promujących przedsiębiorczość w Polsce. Konkurs ten jest organizowany przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości od 1994 roku. Tytuł Lidera Przedsiębiorczości Roku nadawany w ramach konkursu wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamicznie rozwijające się firmy rzemieślnicze, handlowe, produkcyjne i usługowe, działające na terenie całego kraju. O tytuł ten ubiegają się również osoby, organizacje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego aktywnie działające na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wyróżnienie otrzymują corocznie najlepiej ocenione firmy i organizacje, klasyfikowane w 4 kategoriach, w zależności od wielkości i zasięgu działania. Kapituła konkursu przyznaje dodatkowo wyróżnienie specjalne osobom szczególnie zaangażowanym w działania na rzecz rozwoju sektora MSP. Zdobycie tytułu Lidera Przedsiębiorczości Roku stanowi doskonałą rekomendację działalności Laureatów. Więcej informacji na tej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X