ESIL – unijny program wsparcia inwestorów prywatnych typu business angels w Polsce

14 grudnia br. w Warszawie odbyła się konferencja rynku inwestorów prywatnych business angels zorganizowana w ramach unijnego programu ESIL. Organizatorami byli Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz europejska i krajowa organizacja aniołów biznesu w Polsce: Platinum Investors.

Od lewej:
Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej,
Philippe Gluntz, President Business Angels Europe,
Jacek Olechowski, Anioł Biznesu,
Michał Ciemiński, Chairman Platinum Investors, EBAN Board Member.

Konferencję otworzył Michał Ciemiński, prezes sieci aniołów biznesu Platinum Investors i przedstawiciel sieci EBAN w Polsce. Prezes Ciemiński przywitał gości konferencji, informując o celach programu ESIL Pilot jako inicjatywy ukierunkowanej na rozwijanie rynku aniołów biznesu poprzez działania edukacyjne i knowledge sharing.

Michał Ciemiński, Chairman Platinum Investors, EBAN Board Member

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jako współorganizator konferencji powitał gości i przedstawił obszar działania KPK, będącego ośrodkiem prowadzącym działania informacyjne i promocyjne w zakresie instrumentów finansowych UE, w tym instrumentów adresowanych do rynku inwestorów kapitałowych. W następnej kolejności Michał Ciemiński przeprowadził rozmowę z Jackiem Olechowskim, doświadczonym aniołem biznesu, pytając o rożne aspekty działalności inwestycyjnej na konkretnym przypadku inwestycji portfelowej – Rankomat.pl. Dyskutowana były m.in. czynniki sukcesu projektu inwestycyjnego oraz współpraca z koinwestorami, m.in. w postaci funduszu VC.

Jacek Olechowski, Anioł Biznesu

Następnie rozpoczęły się dwa równoległe moduły konferencji: warsztaty dla aniołów biznesu oraz spotkanie dla Partnerów konferencji. Warsztaty dla aniołów biznesu poświęcone były różnym aspektom analizy due diligence w procesie inwestycyjnym. Część tę poprowadziła Brigitte Baumann, CEO Go Beyond i anioł biznesu z wieloletnim doświadczeniem. Przedstawiła ona aniołom biznesu modelowy proces due diligence, szczególną uwagę poświęcając analizie zespołu, modelu ekonomicznego i potencjału biznesowego przedsięwzięcia, ocenie otoczenia konkurencyjnego, ryzyka technologicznego lub produktowego.

Brigitte Baumann, CEO Go Beyond

Drugi moduł, spotkanie dla Partnerów Konfederacji Sieci Aniołów Biznesu, prowadzony był przez Philippe Gluntz, Prezesa Business Angels Europe. Philippe Gluntz zaprezentował uczestnikom spotkania proces budowania funduszu inwestycyjnego.

Philippe Gluntz, President Business Angels Europe

W trzecim, ostatnim module adresowanym do aniołów biznesu odbyła się sesja prezentacji startupów moderowana przez Michała Ciemińskiego.

Kontakt dla prasy:

  • Platinum Investors, Anna Mitros, tel. 600 919 513, e-mail: anna.mitros@platinumseed.pl,
  • Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: Łukasz Bogusz, tel. 22 696 64 95, e-mail: programyzbp.pl

 

Organizatorzy:

Wydarzenie współorganizowane przez Konfederację Polskiej Sieci Aniołów Biznesu, EBAN – European trade association for Business Angels, seed Funds and early stage investors oraz Business Angels Europe- BAE.

Patronat honorowy

Wydarzenie zorganizowane i współfinansowane w ramach unijnego Programu ESIL Pilot oraz
Programu Wieloletniego pn. „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”, finansowanego przez Ministra Rozwoju.

Dodaj komentarz

X