Rusza nowy unijny instrument dla polskich mikroprzedsiębiorców

Patronaty honorowe:

Warszawa, 13 lutego 2017 r.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Nest Bank podpisały umowę dotyczącą nowego instrumentu finansowego dla polskich mikroprzedsiębiorców. Dzięki gwarancji udzielonej przez EFI, Nest Bank uruchomił właśnie kredyty dla firm w fazie rozwoju, dostępne na preferencyjnych warunkach.

Od lewej: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Bartosz Otachel, Doradca ds. Ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marek Kulczycki, Prezes Zarządu, NEST Bank S.A. Michał Sobiech, Członek Zarządu, NEST Bank S.A.

 

Umowa z Nest Bankiem została zawarta w ramach Europejskiego Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI – EU Programme for Employment and Social Innovation) na lata 2014-2020, w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, stanowiącego część Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej, Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia gwarancję, umożliwiającą bankowi udzielenie kredytów
w łącznej kwocie 40 milionów złotych, na preferencyjnych warunkach. Oznacza to obniżkę marży, rezygnację z prowizji oraz brak wymogu przedstawiania „twardych” zabezpieczeń.

– Nest Bank powstał z myślą o osobach, dla których rodzina jest na pierwszym miejscu – mówi Marek Kulczycki, prezes Nest Banku. – Tworzymy produkty finansowe, które pomagają bezpiecznie rozwinąć skrzydła – zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu w obsłudze mikrofirm i przedstawicieli wolnych zawodów. Cenimy sobie współpracę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym – w minionych latach mieliśmy po temu okazję w ramach poprzedniego instrumentu finansowego pod nazwą Progress.

Marek Kulczycki, Prezes Zarządu, NEST Bank S.A.

Kredyty Nest Banku z gwarancją EFI w ramach programu EaSI przeznaczone są dla mikroprzedsiębiorców (tzn. firm zatrudniających do 9 pracowników), znajdujących się w fazie rozwoju. – Maksymalna kwota kredytu z gwarancją EaSI to 100 tys. złotych, a czas do spłaty to nawet 120 miesięcy. Wstępną decyzję kredytową klient uzyskuje już w ciągu 5 minut, natomiast środki trafiają na jego konto w ciągu 24 godzin. Naszą ofertę kierujemy do firm na KPiR, karcie podatkowej lub ryczałcie – wyjaśnia Agnieszka Porębska-Kość, dyrektor zarządzający Obszaru Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania w Nest Banku.

Agnieszka Porębska-Kość, dyrektor zarządzający Obszaru Bankowości Przedsiębiorstw i Finansowania w Nest Banku S.A.

Od roku 2017 instrumenty finansowe programu EaSI wdrażane są w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, stanowiącego część Planu Inwestycyjnego dla Europy.

– Cieszę się, że Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych został wykorzystany w połączeniu z Programem na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), aby zmaksymalizować oddziaływanie i przyczynić się do wzrostu naszej agendy społecznej. Mikroprzedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w całej Europie. Cieszę się, że dzięki tej umowie pomiędzy EFI a Nest Bankiem, polskie mikroprzedsiębiorstwa będą miały łatwiejszy dostęp do środków finansowych, potrzebnych im do działania i rozwoju – powiedziała Marianne Thyssen, Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników.

Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) ma na celu zwiększenie dostępu do finansowania dłużnego dla europejskich mikroprzedsiębiorców (w tym osób samozatrudnionych), osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorstw społecznych. W Polsce instytucją nadzorującą realizację programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wspieranie mikroprzedsiębiorców za pomocą preferencyjnych instrumentów dłużnych jest skuteczną metodą rozwoju zatrudnienia oraz redukcji wykluczenia finansowego. Gwarancje UE są przy tym receptą na największą bolączkę polskich przedsiębiorstw w zakresie dostępu do finansowania, tzn. na brak zabezpieczeń. Nowa polska umowa w ramach programu EaSI zapewni polskim mikroprzedsiębiorcom wsparcie niezbędne do rozpoczęcia bądź rozwijania działalności, przyczyniając się do redukcji bezrobocia i szybszego wzrostu gospodarczego – powiedział Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 Polska umowa będzie drugą w Europie, realizowaną w nowym modelu finansowym, tzn. w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych i Planu Inwestycyjnego dla Europy. Wdrożenie Planu Inwestycyjnego dla Europy w Polsce koordynuje Minister Rozwoju.

Cieszy fakt, że kolejna instytucja finansowa pozyskała europejskie wsparcie dla polskich przedsiębiorców. Dzięki temu bank będzie oferował preferencyjne finansowanie dla najmniejszych przedsiębiorców, którym najtrudniej uzyskać kredyt. Jest to kolejny krok w kierunku zwiększania unijnego wsparcia przeznaczanego na rozwój polskiego biznesu. Rządowi zależy na tego typu działaniach, dlatego też w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uwzględniliśmy m.in. uproszczenie systemu wdrażania funduszy europejskich, w czym ważną rolę powinny odgrywać takie instytucje jak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Należy podkreślić, że obecna umowa w ramach programu EaSI nie jest pierwszą inicjatywą publiczną, podjętą przez Nest Bank. W latach 2011-2015 bank oferował preferencyjne mikrokredyty w ramach Inicjatywy JEREMIE oraz w ramach Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress. Ten ostatni instrument stanowił protoplastę dzisiejszych instrumentów finansowych programu EaSI. Z finansowania ze wsparciem unijnym w ramach Instrumentu Progress skorzystało blisko 2,5 tys. klientów banku.
Preferencyjne finansowanie dla polskich mikroprzedsiębiorców jest dostępne w każdej z 52 placówek Nest Banku. Według aktualnych szacunków, z oferty skorzysta ok. 1300 beneficjentów. Finansowanie będzie dostępne przez najbliższe trzy lata. W razie wcześniejszego wykorzystania puli preferencyjnego finansowania, możliwe jest jej zwiększenie, na podstawie rozszerzenia umowy Nest Banku z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.

W procesie ubiegania się o gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Nest Bank korzystał ze wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. – Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć polskiego kandydata. Będziemy wspierać pośrednika także w procesie wdrażania programu. W interesie polskiego podatnika leży jak najszybsze wykorzystanie tych dodatkowych, środków rozwojowych z UE – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Kontakt dla mediów:

  • Nest Bank: Magdalena Szymańska: tel. +48 510 491 298, e-mail: biuro.prasowe@nestbank.pl
  • Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: Łukasz Bogusz, tel. +48 22 696 64 95, e-mail: programy@zbp.pl

Wydarzenie zorganizowano w ramach Programu Wieloletniego
“Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”.

 

 

O Nest Banku

Nest Bank stworzony został z myślą o obsłudze klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw. To bank, na którym można polegać, niezależnie od okoliczności. Oferuje stabilne i godne zaufania produkty finansowe, dzięki którym rodzina może bezpiecznie rozwinąć skrzydła. Więcej na stronie www.nestbank.pl 

 

O Europejskim Funduszu Inwestycyjnym

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do finansowania. EFI tworzy i rozwija instrumenty venture i growth capital, gwarancje i mikrofinansowanie dla tych segmentów rynku. W tej roli EFI wspiera cele UE wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości oraz wzrostu zatrudnienia. Więcej na stronie www.eif.org

 

O programie EaSI

Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 2014-2020 (EU Programme for Employment and Social Innovation – „EaSI”) służy realizacji celów UE w zakresie promowania wysokiego poziomu zatrudnienia, gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony socjalnej, zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy. Tzw. oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej obejmuje instrumenty finansowe, w tym gwarancje. Więcej na tej stronie.

 

O KPK ds. Instrumentów Finansowych UE

KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych UE. KPK obsługuje przede wszystkim programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla biznesu.

Dodaj komentarz

X