Komisja Europejska pracuje nad nowymi instrumentami finansowymi programu Horyzont 2020

Trwają prace nad nowymi instrumentami finansowymi, planowanymi w ramach programu Horyzont 2020. Główne zamierzenia Komisji Europejskiej w tym zakresie obejmują kontynuację istniejących instrumentów pożyczkowych i gwarancyjnych, z naciskiem na szerokie pokrycie geograficzne oraz możliwie dużą różnorodność pośredników finansowych. Planowane jest także bliższe powiązania instrumentów InnovFin z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (częścią Planu Inwestycyjnego dla Europy) oraz zwiększenie roli instrumentów doradczych.

Komisja Europejska planuje także uruchomienie kolejnych instrumentów tematycznych, odpowiadających na popyt na finansowanie w ramach zidentyfikowanych luk rynkowych. Wstępne plany na obejmują m.in.:

  • uruchomienie instrumentu pożyczkowego dla podmiotów z krajów o niższej innowacyjności (wg. klasyfikacji Innovation Scoreboard, w tym dla podmiotów z Polski), które mniej intensywnie korzystają z finansowania w ramach instrumentów InnovFin,
  • uruchomienie instrumentu pożyczkowego wspierającego badania naukowe, dla finansowania projektów B+I, uczelni, jednostek badawczych itp. (nazwa robocza: „InnovFin Science”).

Inicjatywy te uzupełniłyby aktualną ofertę instrumentów pożyczkowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla finansowania projektów o dużej wartości (InnovFin Large Projects, MidCap Growth Finance, MidCap Guarantee, wraz z instrumentami tematycznymi: InnovFin Energy Demo Projects oraz InnovFin Infectious Diseases).

Plany Komisji w zakresie instrumentów finansowych programu Horyzont 2020 obejmują również m.in.:

  • uruchomienie specjalistycznych platform inwestycyjnych dla finansowania projektów badawczo-innowacyjnych z wybranych dziedzin objętych programem Horyzont 2020,
  • nowy instrument gwarancyjny, uzupełniający aktualną ofertę InnovFin SME Guarantee,
  • instrumenty „mieszane”, łączące dotacje z pożyczkami lub inwestycjami kapitałowymi, w celu wsparcia szybko rosnących, innowacyjnych przedsiębiorstw.

Informacje dotyczące inauguracji poszczególnych inicjatyw będą publikowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Dodaj komentarz

X