Pierwsze pożyczki InnovFin Science w Polsce i w UE

5 września 2017 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał dwie umowy pożyczkowe dla wsparcia polskiego sektora nauki. To jednocześnie pierwsze w UE umowy zawarte w ramach InnovFin Science – nowego instrumentu finansowego programu Horyzont 2020.

Wartość nowych pożyczek EBI na finansowanie innowacji i prac badawczo-rozwojowych w Polsce to 730 mln euro. Z tej kwoty 425 mln euro zostanie przeznaczone na sfinansowanie działań badawczych, realizowanych przez pracowników naukowych i akademickich, zatrudnionych przez uczelnie publiczne i jednostki naukowe. Druga z pożyczek, o wartości 305 mln euro, zostanie wykorzystana na sfinansowanie grantów przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Granty, przeznaczone dla uczestników studiów doktoranckich, naukowców oraz konsorcjów naukowych, umożliwią realizację projektów badawczych prowadzonych w publicznych jednostkach naukowych, uczelniach i przedsiębiorstwach.

Pożyczki EBI w ramach InnovFin Science pozwolą na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw oraz na wykorzystanie wyników badań w przemyśle. Umowy potwierdzają długoterminowe zaangażowanie EBI we wspieranie działalności badawczej i innowacyjnej w Polsce: nie licząc dwóch najnowszych umów, od roku 2004 EBI udzielił łącznie 16 pożyczek dla polskiego sektora naukowo-badawczego.

InnovFin Science to nowy instrument finansowy, uruchomiony przez EBI w ramach programu Horyzont 2020. Jest przeznaczony dla  publicznych i prywatnych uczelni, instytutów i organizacji prowadzących działalność badawczą i innowacyjną. Finansowanie dłużne bądź kapitałowe w zakresie 25-300 mln euro może być przeznaczone na finansowanie inwestycji w infrastrukturę (w tym budynki), zasoby i usługi związane z projektami B+I. Finansowanie udostępnia bezpośrednio Europejski Bank Inwestycyjny.

5 września podpisano również kolejną polską umowę w ramach “Okna Infrastruktura i Innowacje” Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, części Planu Inwestycyjnego dla Europy. EBI udzielił 250 mln euro dla grupy Energa, z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucji energii elektrycznej w północnej i środkowej Polsce. Finansowanie w formie innowacyjnych obligacji hybrydowych, łączących finansowanie dłużne i kapitałowe, zostanie wykorzystane m.in. na zwiększenie niezawodności dostaw energii, umożliwienie przyłączenia nowych odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz inwestycje w inteligentne sieci.

Kompleksowe informacje na temat instrumentów finansowych programów UE, w tym instrumentów InnovFin programu Horyzont 2020, udostępnia w Polsce Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Kontakt: programy@zbp.pl.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X