Nowe konkursy PARP dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory do działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Badania na rynek

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów, w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych. W ramach działania zostały ogłoszone dwa konkursy, w tym jeden dedykowany przedsiębiorcom z miast średnich.

Wnioski można składać od 20 marca 2018 r.

Informacja do pobrania

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

Bony na innowacje dla MŚP

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do świadczonych przez jednostki naukowe usług badawczo – rozwojowych oraz inwestycji.

Wnioski można składać od 22 marca 2018 r.

Informacja do pobrania

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do usług doradczych pomocnych we wdrożeniu innowacji w firmie, a także na koszty inwestycyjne związane z wrażaną innowacją.

Wnioski można składać od 10 kwietnia 2018 r.

Informacja do pobrania

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X