Nowe propozycje finansowania innowacyjnego biznesu w Polsce

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zaprasza do udziału w seminarium dla przedsiębiorców pt. „InnovFin – Instrumenty Finansowe dla innowatorów – nowe propozycje finansowania innowacyjnego biznesu w Polsce”, które odbędzie się 28 maja 2018 r.  w Klubie Bankowca, przy ul. Smolnej 6 w Warszawie.

W trakcie seminarium poznają Państwo aktualną, kompleksową ofertę wsparcia polskich przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy, a także najnowsze propozycje Komisji Europejskiej  w zakresie finansowania innowatorów,  – w ramach dostępnych narzędzi programów publicznych, w tym współfinansowanych bezpośrednio przez Unię Europejską.

Seminarium objęte jest honorowym patronatem Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także honorowymi patronatami Ministerstwa Przedsiębiorczość i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.


Patronaty honorowe:

 

Seminarium jest współorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej i współfinansowane ze środków Budżetu Państwa, w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Program seminarium

Prezentacje do pobrania

 

Dodaj komentarz

X