Fundusze europejskie wspierają polskich przedsiębiorców

16 kwietnia br. w Kępnie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami pt. „Innowacyjna firma. Wsparcie Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców” inaugurujące cykl konferencji oraz działań, które mają na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości poprzez stworzenie platformy wymiany informacji dotyczących form wsparcia na jakie mogą liczyć firmy i samorządy, planując dalszą ekspansję.

Uroczyste podpisanie z przedstawicielami samorządu lokalnego deklaracji Prościej znaczy skuteczniej – o propagowaniu prostego języka

Dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania środków UE w Polsce przez przedsiębiorstwa, prezentacja dostępnych form wsparcia dla nowopowstających podmiotów oraz możliwości pozyskania środków na realizacje innowacyjnych projektów – to główne cele spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców.
W roli ekspertów z przedstawicielami firm spotkali się: Pełnomocnik rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju –Andżelika Możdżanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów − Minister Paweł Cybulski, odpowiedzialny za kierunki zmian podatkowo-fiskalnych, eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Andżelika Możdżanowska – Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

„Jako Pełnomocnikowi Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, szczególnie bliska jest mi tematyka związana z możliwościami rozwoju działalności gospodarczej firm, w tym dotycząca możliwości zwiększania skali działalności. Mam świadomość trudności, jakie związane są z bieżącą działalnością przedsiębiorstw i uważam, że jako państwo powinniśmy wziąć na barki część tego ryzyka i wspierać polskich przedsiębiorców” – powiedziała minister Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Strefa stosik informacyjnych dla przedsiębiorców

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jako partner merytoryczny wydarzenia zaprezentował ofertę dostępnych w Polsce instrumentów finansowych programów UE. Podczas spotkania umożliwiono przedsiębiorcom odbycie indywidualnych konsultacji z przedstawicielami administracji oraz instytucji rządowych wspierających przedsiębiorczość, w tym z ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, poręczeń i leasingu dostępnych na preferencyjnych warunkach: taniej, na dłuższy okres, przy niższych wymaganiach dot. zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej. W ramach programów UE dostępne jest m.in. finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw), obejmujące inwestycje i kapitał obrotowy. Oferta dotyczy również działalności, na którą ze względu na podwyższony poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie – np. badawczej i innowacyjnej. Produkty finansowe objęte bezpłatnymi gwarancjami UE są dostępne wg prostych procedur oraz zwolnione z reżimu pomocy publicznej, co stanowi znaczące ułatwienie dla ich beneficjentów.
Więcej informacji o wydarzeniu na: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-kepno

Dodaj komentarz

X