Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020

12 kwietnia 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbyła się Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także honorowymi patronatami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jako partner merytoryczny wydarzenia zaprezentował ofertę dostępnych w Polsce instrumentów finansowych programów UE. Ponadto przedsiębiorcy mieli możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stoisku informacyjnym KPK nt. preferencyjnego finansowania dostępnego dla polskich MŚP.

Uczestnicy konferencji

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców, małych i średnich firm oraz naukowców w realizowaniu ich pomysłów i ambicji na skalę międzynarodową. EIC ma do dyspozycji 2,7 miliardów euro na realizację ponad 1000 innowacyjnych projektów.

Celem wydarzenia było zaprezentowanie przedstawicielom polskiego przemysłu, administracji publicznej i samorządowej oraz wszystkim zainteresowanym koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji na lata 2018-2020. Przedstawienie oferty EIC zostanie uzupełnione poprzez prezentację oferty krajowych instrumentów umożliwiających wykorzystanie mechanizmów synergii np.: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań przyjętych w wybranych programach operacyjnych.

Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Horyzont 2020 ma za zadanie poprawę konkurencyjności Europy, poprzez wzrost innowacyjności i zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową i innowacje. W procesie tym istotną rolę powinny pełnić, także w Polsce, instytucje finansowania rynku podwyższonego ryzyka, jak fundusze VC czy sieci aniołów biznesu. Cieszę się, że kolejna polska instytucja finansowa skutecznie sięga po środki Horyzont 2020 i dołącza do grona sojuszników w budowaniu innowacyjnej gospodarki w Polsce” – powiedział Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stoisko informacyjne Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE

Podczas konferencji przedsiębiorcy mieli możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK IF na stoisku informacyjnym nt. oferty preferencyjnego finansowania dostępnego dla polskich MŚP. Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, poręczeń i leasingu dostępnych na preferencyjnych warunkach: taniej, na dłuższy okres, przy niższych wymaganiach dot. zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej. W ramach programów UE dostępne jest m.in. finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw), obejmujące inwestycje i kapitał obrotowy. Oferta dotyczy również działalności, na którą ze względu na podwyższony poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie – np. badawczej i innowacyjnej. Produkty finansowe objęte bezpłatnymi gwarancjami UE są dostępne wg prostych procedur oraz zwolnione z reżimu pomocy publicznej, co stanowi znaczące ułatwienie dla ich beneficjentów.
Wydarzenie służyło omówieniu szczególnych instrumentów, prezentacji najlepszych praktyk – projektów, które odniosły sukces oraz doświadczeń ewaluatorów. Uczestnicy poznali zasady aplikowania, jak również otrzymali praktyczne wskazówki związane ze staraniem się o dofinansowanie z programów ramowych. Mieli również szansę na wymianę dobrych praktyk i doświadczenia.
Więcej informacji o wydarzeniu na: http://www.kpk.gov.pl/?event=europejska-rada-ds-innowacji-eic-nowa-szansa-dla-polskiego-przemyslu-w-horyzoncie-2020

Dodaj komentarz

X