Rekordowa umowa polskiego pośrednika programów UE

1,5 mld zł preferencyjnego finansowania od PKO Leasing S.A. w ramach COSME i Planu Inwestycyjnego dla Europy

  • PKO Leasing S.A. oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ogłaszają nową umowę w ramach COSME (Programu UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw) oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy.
  • Dzięki umowie, ok. 10 tys. polskich przedsiębiorców skorzysta z preferencyjnego finansowania o łącznej wartości 1,5 mld zł.
  • Umowa PKO Leasing to największa w historii transakcja dot. gwarancji bezpośrednich, zawarta przez polską instytucję finansową w ramach instrumentów finansowych programów UE.

Od lewej: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich, Bartosz Otachel, Doradca ds. ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce, Wojciech Paluch, Dyrektor, Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing, Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

PKO Leasing S.A. oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały umowę gwarancyjną w ramach tzw. Instrumentu Gwarancji Kredytowych unijnego programu COSME. Umowa pozwoli PKO Leasing S.A. na udostępnienie polskim przedsiębiorcom łącznie 1,5 mld zł leasingu oraz pożyczek na preferencyjnych warunkach: przy niższej wpłacie własnej, wydłużonym okresie finansowania oraz według uproszczonych procedur. Maksymalna kwota pojedynczej transakcji wyniesie 1,5 miliona złotych. Z lepszych warunków finansowania skorzysta około 10 000 polskich przedsiębiorców, w tym start-upów. Oferta będzie dostępna przez dwa lata, od dzisiaj do października 2020 roku.

Obecna umowa to największa transakcja dot. gwarancji bezpośrednich, zawarta przez polskiego Narodowego Pośrednika Finansowego, w całej historii wdrażania instrumentów finansowych programów UE. “1,5 mld zł preferencyjnego finansowania dla 10 tysięcy polskich przedsiębiorców to ogromny sukces PKO Leasing i EFI. Dzięki umowie, mikro, małe i średnie firmy będą miały dostęp do finansowania swoich inwestycji na preferencyjnych warunkach, które inaczej nie byłyby dostępne. Jestem przekonana, że dzięki tym środkom polscy przedsiębiorcy rozwiną swoje biznesy i zdobędą nowe przewagi konkurencyjne. Taki bowiem jest cel instrumentu gwarancyjnego programu COSME, jak i realizowanej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Oferta PKO Leasing w ramach programu COSME jest przeznaczona dla przedsiębiorców z sektora MŚP, tzn. zatrudniających mniej niż 250 pracowników, o przychodach poniżej 50 mln euro bądź sumie bilansowej poniżej 43 mln euro. Z finansowania mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy niedysponujący środkami na wpłatę wstępną, bez historii kredytowej bądź o krótkim okresie działalności (start-upy). Dzięki wsparciu UE, PKO Leasing zaproponuje im m.in. wydłużony okres spłaty oraz obniżone wymagania dotyczące zabezpieczenia. Możliwe będzie również obniżenie do zera wstępnej opłaty leasingowej. Finansowanie z gwarancją EFI może być wykorzystane m.in. na zakup maszyn i urządzeń oraz środków transportu ciężkiego, tzn. ciągników siodłowych, naczep i przyczep. Z oferty będą mogli skorzystać przedsiębiorcy ze wszystkich sektorów, w tym producenci, przedsiębiorcy budowlani, przewoźnicy, firmy usługowe bądź rolnicy.

Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing S.A.

PKO Leasing od 16 lat aktywnie współpracuje z instytucjami unijnymi, realizując w tym czasie umowy finansowania o wartości 5 mld zł oraz pozyskując unijne gwarancje na portfele o wartości ponad 2,6 mld zł. Tylko w ramach tych umów, Spółka zrealizowała ponad 100 tys. transakcji i sfinansowała potrzeby 60 tys. klientów. “Nasza współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi ma długą historię i zawsze przynosiła korzyści polskim przedsiębiorcom. Mogę zapewnić, że korzyści te będą oferowane również w ramach najnowszej umowy COSME, o największej jak dotąd wartości i przeznaczonej dla 10 tysięcy MŚP w Polsce” – powiedział Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing S.A.

Umowa PKO Leasing S.A. jest realizowana w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), głównego filaru Planu Inwestycyjnego dla Europy, tzw. Planu Junckera.

Elżbieta Bieńkowska, Komisarz ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: “Cieszę się, że dzięki tej nowej umowie i gwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, będziemy mogli wesprzeć ok. 10 tysięcy polskich MŚP i zapewnić im finansowanie o wartości 1,5 mld PLN. Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa są konkurencyjne, lecz często potrzebny im jest dodatkowy impuls do wprowadzania nowych produktów, ekspansji poza rynki lokalne i rozwoju w zakresie badań i innowacji. Nowa umowa PKO Leasing, w ramach COSME i Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, pomoże im to osiągnąć”.

Prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Pier Luigi Gilibert, powiedział: “EFI zapewnia szereg opcji finansowania dla polskich MŚP za pośrednictwem Planu Inwestycyjnego dla Europy. Z przyjemnością ogłaszamy nową umowę zawartą z PKO Leasing, która pomoże spółce zapewnić lepszy dostęp do finansowania dla bardziej ryzykownych projektów realizowanych przez MŚP oraz dla firm rozpoczynających działalność “.

“Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć PKO Leasing S.A. w staraniach o przygotowanie i wdrożenie nowej umowy gwarancyjnej z EFI. Będziemy wspierać wykorzystanie obecnego portfela, promując ofertę wśród potencjalnych klientów. Jesteśmy gotowi wspierać PKO Leasing w przyszłych, podobnych projektach”-stwierdził Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Od lewej: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Agnieszka Wardak, Dyrektor, Departament Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PKO Bank Polski S.A., Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce, Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu PKO Leasing, Wojciech Paluch, Dyrektor, Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Monika Ostaszewska, Menadżer Produktu, Departament Produktów i Procesów, PKO Leasing S.A., Michał Gorzelak, Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE


 

PKO Leasing S.A., należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, jest liderem w świadczeniu usług leasingowych w Polsce. Od powstania w 1999 r. nieprzerwanie wspiera przedsiębiorców, niezależnie od wielkości, branży i rodzaju prowadzonej działalności. Różnorodna oferta zawiera produkty dla każdego sektora biznesowego, od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, do korporacji i klientów strategicznych. PKO Leasing finansuje pojazdy, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny, projekty inwestycyjne (np. linie technologiczne), jak i nieruchomości, sprzęt IT i oprogramowanie, samoloty, łodzie czy rowery. Poza standardowymi produktami leasingu i pożyczek, firma ma w swojej ofercie usługę wynajmu floty samochodowej, ubezpieczeń, oraz faktoringu dla przedsiębiorców i rolników. Oferta PKO Leasing jest dostępna w oddziałach własnych oraz placówkach PKO Banku Polskiego. www.pkoleasing.pl

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misją jest poprawa dostępu do finansowania dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. We współpracy z Komisją Europejską, EFI opracowuje i wdraża instrumenty kapitałowe i gwarancyjne przeznaczone dla małych i średnich firm w UE. Realizuje w ten sposób cele Unii dotyczące wsparcia badań i innowacji, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. www.eif.org

COSME to program Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, realizowany w latach 2014-2020, o całkowitym budżecie w wysokości 2,3 mld EUR. Co najmniej 60% tych środków zostanie przeznaczone na ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP w Europie, za pomocą dwóch instrumentów finansowych. W ramach Instrumentu Gwarancji Kredytowych, Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje instrumenty podziału ryzyka dla instytucji finansowych, umożliwiając im finansowanie MŚP na preferencyjnych warunkach. W ramach Instrumentu Kapitałowego dla Wzrostu realizowane są inwestycje kapitałowe w fundusze Venture Capital, finansujące przedsiębiorstwa na etapie ekspansji i wzrostu. Oczekuje się, że COSME umożliwi pozyskanie finansowania ok. 330 tys. europejskich przedsiębiorców. https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-cosme

Plan Inwestycyjny dla Europy, tzw. Plan Junckera, to priorytetowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, mające na celu zwiększenie poziomu inwestycji, wsparcie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Ułatwia przełamywanie barier w dostępie do kapitału dla europejskich przedsiębiorstw, oferując wsparcie przy wykorzystaniu nowych i istniejących instrumentów finansowych. Głównym filarem Planu Junckera jest Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych, który dzięki wykorzystaniu instrumentów podziału ryzyka umożliwia instytucjom z Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Narodowym Pośrednikom Finansowym finansowanie nowych, także bardziej ryzykownych projektów. https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-plan-junckera

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych. KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. KPK jest również częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy. www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

 


 

Kontakt dla mediów:

  • PKO Leasing S.A. Karolina Kalinowska, tel. +48 722 032 818, e-mail: karolina.kalinowska@pkoleasing.pl
  • Europejski Fundusz Inwestycyjny David Yormesor, tel. +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org
  • KPK ds. Instrumentów Finansowych Łukasz Bogusz, tel. 22 696 64 95, e-mail: programy@zbp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X