Nowe możliwości finansowania leasingiem – relacja z konferencji

11 października 2018 r. w Warszawie miała miejsce konferencja dla przedsiębiorców poświęcona możliwościom finansowania leasingiem oraz nowej oferty preferencyjnego finansowania w ramach programu COSME. Organizatorami wydarzenia były: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Związek Polskiego Leasingu. Konferencja miała miejsce w siedzibie Ministerstwa i wzięło w niej udział ok. 100 uczestników, przede wszystkim przedsiębiorców.

Celem konferencji była informacja o najnowszych instrumentach finansowych UE oraz edukacja przedsiębiorców w zakresie wykorzystania instrumentów leasingowych w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Z badań wynika, że znaczenie leasingu sukcesywnie wzrasta. Wg danych Związku Polskiego Leasingu, średnioroczna dynamika branży leasingowej w Polsce w latach 2012-2017 wynosiła 16,8%, a wzrost po trzech kwartałach 2018 roku osiągnął 18,7% r/r.

Spotkanie otworzyli: p. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, p. Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu oraz p. Wojciech Paluch, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Następnie p. Wojciech Kaczor przedstawił założenia rządowej „Konstytucji dla Biznesu”- pakietu ustaw, mających na celu uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie p. Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu, przedstawił główne informacje oraz wnioski z raportu „Leasing w polskiej gospodarce”, najnowszego opracowania przygotowanego przez ZPL.

W dniu konferencji została ogłoszona najnowsza polska umowa dotycząca instrumentu gwarancyjnego programu COSME, dzięki której na rynek trafi 1,5 mld zł preferencyjnego finansowania dla polskich MŚP. Ofertę leasingu i pożyczek ze wsparciem UE, dostępnych na bardziej dogodnych warunkach, uruchamia właśnie PKO Leasing S.A. . Szczegóły najnowszej oferty wsparcia, umożliwiającej finansowanie inwestycji preferencyjnym leasingiem, przedstawiła uczestnikom konferencji p. Monika Ostaszewska, Menadżer Produktu w PKO Leasing S.A.

Podczas konferencji omówiono także inne rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców, dostępne w programie COSME, oraz pozostałe instrumenty finansowe programów UE, oferujące polskim przedsiębiorcom preferencyjne finansowanie dłużne. Prezentacje przeprowadzili: Monika Łuczak, Starszy Specjalista w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz Michał Gorzelak, Koordynator ds. Instrumentów Dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Podczas dyskusji uczestniczący w wydarzeniu przedsiębiorcy mieli okazję zadać pytania dot. szczegółów finansowania leasingiem, w tym w ramach najnowszej, preferencyjnego oferty ze wsparciem UE w ramach programy COSME.

Konferencja “Leasing ze wsparciem UE korzystnym wsparciem polskiego przedsiębiorcy” była objęta patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Dodaj komentarz

X