Dzień z Horyzontem 2020

W dniu 08.10.2019 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja pt. „Dzień z Horyzontem 2020 zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej. Partnerem merytorycznym wydarzenia była sieć KPK w tym Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE.

Konferencja Dzień z Horyzontem 2020

Tematami wiodącymi w tej edycji Dnia z Horyzontem 2020 były: Wyzwania społeczne oraz Wiodąca pozycja w przemyśle.
Spotkanie było okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w ostatnich konkursach w latach 2019-2020. W dalszej części wydarzenia uczestnicy mogli wziąć udział w krótkich równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach.
Ważnym punktem programu konferencji było zaprezentowanie przez przedstawiciela Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE – jako partnera merytorycznego wydarzenia – instrumentów finansowych w programie Horyzont 2020. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zaprezentował uczestnikom ofertę dostępnego w Polsce preferencyjnego finansowania z programów ramowych UE. W ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej dostępne są gwarancje portfelowe obejmujące kredyty inwestycyjne i obrotowe dla przedsiębiorców. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Marek Ulman Koordynator Obszaru Instrumentów Kapitałowych Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej podczas prezentacji instrumentów finansowych Programów UE

Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, leasingu i poręczeń dostępnych na preferencyjnych warunkach: taniej, na dłuższy okres, przy niższych wymaganiach dot. Zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej. W ramach programów UE dostępne jest m.in. Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw), obejmujące inwestycje i kapitał obrotowy. Oferta dotyczy również działalności, na którą ze względu na podwyższony poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie – np. Badawczej i innowacyjnej. Obejmuje również sektor kreatywny, w tym producentów filmów, multimediów, gier komputerowych itp. Produkty finansowe objęte bezpłatnymi gwarancjami UE są dostępne wg prostych procedur oraz zwolnione z reżimu pomocy publicznej, co stanowi znaczące ułatwienie dla ich beneficjentów.
KPK IF PUE umożliwił uczestnikom konferencji indywidualne konsultacje z ekspertami KPK IF nt. instrumentów finansowych programów UE na stanowisku eksperckim.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X