Spotkanie z przedsiębiorcami regionu lubelskiego

Spotkanie z przedsiębiorcami regionu lubelskiego.

Ogólnopolska Kampania informacyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców pt. Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca wystartowała w Lublinie.

Już tysiąc przedsiębiorców z województwa lubelskiego skorzystało z instrumentów finansowych Programów UE na lata 2014 – 2020.

22 października odbyła się konferencja pn. „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca” zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz Enterprise Europe Network, której Partnerami Strategicznymi była Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Spotkanie otworzył Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE Arkadiusz Lewicki oraz Jerzy Nazaruk Wiceprezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju.

Celem Kampanii jest poinformowanie polskich przedsiębiorców o najnowszych instrumentach finansowych dedykowanych sektorom innowacyjnym i kreatywnym; a także poinformowanie przedsiębiorców także o innych instrumentach UE dla wsparcia dostępu do finansowania zewnętrznego wobec sygnalizowanych utrudnień na komercyjnym rynku finansowym.

W ostatnich tygodniach br. polskie instytucje finansowe uruchomiły nowe instrumenty finansowe wspierane przez sektor publiczny. W efekcie na rynku pojawiła się oferta atrakcyjnego preferencyjnego finansowania dla biznesu. Instrumenty te dedykowane są przede wszystkim przedsiębiorcom tzw. sektorów rozwojowych- tj. kreatywnych i innowacyjnych, należących do najcenniejszych grup gospodarczych z racji wytwarzanej wartości dodanej dla gospodarki. Szybkie wykorzystanie środków unijnych pozyskanych przez polskie instytucje finansowe dla naszych przedsiębiorców pozwoli na sięgnięcie po kolejne środki unijne. Projekt wpisuje się w strategie i programy krajowe (np. SOR, Program Wieloletni) i unijne (programy ramowe UE). Program konferencji.

Zdjęcie: Od lewej – Organizatorzy: Jerzy Nazaruk Wiceprezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE

W trakcie otwarcia Łukasz Ciołko, Zastępca Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odczytał list od Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prof. Piotr Glińskiego do uczestników konferencji.

Łukasz Ciołko, Zastępca Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W kolejnej części spotkania zostały wygłoszone prelekcje. Pierwszym prelegentem był Sebastian Sobieraj, Ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, który opowiedział o preferencyjnym finansowaniu z Programów UE m.in. dla innowatorów i kreatorów.

Głównym organizatorem jest KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zaś lokalnymi współorganizatorami ośrodki Europejskiej Sieci Przedsiębiorcy (EEN). Partnerem Strategicznym Kampanii został Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerami akcji są także: NCBiR, ARP Games, oraz Narodowi Pośrednicy Finansowi Programów UE – tj. 6 banków/grup bankowych oferujących najnowsze IF UE, w tym przede wszystkim gwarancje kreatywne. Kampanię objęto aż pięcioma patronatami: Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. Patronami medialnymi Kampanii zostali: PAP Biznes oraz portale i miesięczniki gospodarcze.

Sebastian Sobieraj, Ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Następnie Michał Rusinek, Ekspert w Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentował profil przedsiębiorcy kreatywnego w Gwarancji Kreatywna Europa.

Michał Rusinek, Ekspert w Banku Gospodarstwa Krajowego

W kolejnej części Andrzej Gajewski, Dyrektor Regionu PKO Leasing przybliżył tematykę rynku polskiego leasingu na tle finansowania bankowego.

Kampania potrwa do października 2020. W tym roku zostanie zorganizowanych sześć spotkań regionalnych, w przyszłym dziesięć (Harmonogram). Przedsiębiorcy w całej Polsce mogą wziąć udział w spotkaniu w swoim regionie. Udział jest bezpłatny, do wyczerpania miejsc. Projekt realizowany jest w ramach programu wieloletniego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pt. „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”.

Andrzej Gajewski, Dyrektor Regionu PKO Leasing

Prezentację na temat wsparcia polskich firm w ekspansji na rynki zagraniczne wygłosiła Marta Puczyk, Ekspert w Enterprise Europe Network.

Marta Puczyk, Ekspert w Enterprise Europe Network

Ostatnim prelegentem był Łukasz Ciołko, Zastępca Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który opowiedział o wsparciu grantowym dla przedsiębiorców kreatywnych w Polsce.

W ostatniej części konferencji prelegenci odpowiadali na pytania uczestników.

Przedsiębiorcy zadawali szczegółowe pytania o dostępne wsparcie

Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem mass mediów regionalnych

Kontakt:
programy@zbp.pl , tel.: 22/696 64 95.
Małgorzata Gościłowicz-Ziober: Programy@zbp.pl, 22/6966495.

Dodaj komentarz

X