Kampania Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca wystartowała!

22 października w Lublinie wystartowała ogólnopolska Kampania informacyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców pt. Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca

Celem Kampanii jest poinformowanie polskich przedsiębiorców o najnowszych instrumentach finansowych dedykowanych sektorom innowacyjnym i kreatywnym; a także poinformowanie przedsiębiorców także o innych instrumentach UE dla wsparcia dostępu do finansowania zewnętrznego wobec sygnalizowanych utrudnień na komercyjnym rynku finansowym.

W ostatnich tygodniach br. polskie instytucje finansowe uruchomiły nowe instrumenty finansowe wspierane przez sektor publiczny. W efekcie na rynku pojawiła się oferta atrakcyjnego preferencyjnego finansowania dla biznesu. Instrumenty te dedykowane są przede wszystkim przedsiębiorcom tzw. sektorów rozwojowych- tj. kreatywnych i innowacyjnych, należących do najcenniejszych grup gospodarczych z racji wytwarzanej wartości dodanej dla gospodarki. Szybkie wykorzystanie środków unijnych pozyskanych przez polskie instytucje finansowe dla naszych przedsiębiorców pozwoli na sięgnięcie po kolejne środki unijne. Projekt wpisuje się w strategie i programy krajowe (np. SOR, Program Wieloletni) i unijne (programy ramowe UE). Program konferencji.

Głównym organizatorem jest KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zaś lokalnymi współorganizatorami ośrodki Europejskiej Sieci Przedsiębiorcy (EEN). Partnerem Strategicznym Kampanii został Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerami akcji są także: NCBiR, ARP Games, oraz Narodowi Pośrednicy Finansowi Programów UE – tj. 6 banków/grup bankowych oferujących najnowsze IF UE, w tym przede wszystkim gwarancje kreatywne. Kampanię objęto aż pięcioma patronatami: Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. Patronami medialnymi Kampanii zostali: PAP Biznes oraz portale i miesięczniki gospodarcze.

Kampania potrwa do października 2020. W tym roku zostanie zorganizowanych sześć spotkań regionalnych, w przyszłym dziesięć (Harmonogram). Przedsiębiorcy w całej Polsce mogą wziąć udział w spotkaniu w swoim regionie. Udział jest bezpłatny, do wyczerpania miejsc. Projekt realizowany jest w ramach programu wieloletniego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pt. „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”.

Główny patron przedsięwzięcia, Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prof. Piotr Gliński skierował do uczestników Kampanii specjalny list.

Kontakt: programy@zbp.pl , tel.: 22/696 64 95. Gościłowicz-Ziober: Programy@zbp.pl, 22/6966495.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X