Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca – konferencja we Wrocławiu

15 listopada 2019 r. we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii  miała miejsce kolejna z cyklu konferencji „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”, organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Partnerami wydarzenia były: wrocławski ośrodek Enterprise Europe Network oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, a patronatów udzieliły m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisja Europejska.

Celem wydarzenia było przedstawienie przedsiębiorcom z regionu dolnośląskiego dostępnych instrumentów wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla przedsiębiorstw innowacyjnych oraz dla przedsiębiorstw działających w sektorach kultury i kreatywnych. Powodem było m.in. niedawne uruchomienie w Polsce specjalnego instrumentu wsparcia dla sektorów kultury i kreatywnych, tj. instrumentu gwarancyjnego programu Kreatywna Europa. Przedstawiono ponadto inne unijne instrumenty finansowe, dostępne dla polskich przedsiębiorców, jak również ofertę wsparcia finansowanego ze środków krajowych.

Spotkanie otworzyli: Marcin Jabłoński, przedstawiciel środka Enterprise Europe Network przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, oraz Michał Gorzelak, reprezentujący Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Następnie Michał Gorzelak przedstawił ofertę preferencyjnego finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów UE.  Ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego omówił zasady wdrażania instrumentu gwarancyjnego programu Kreatywna Europa, jak również wsparcie dla innowatorów w ramach instrumentu gwarancyjnego Biznes Max. O szczegółach preferencyjnej oferty w ramach unijnych programów opowiedział przedstawiciel Alior Banku, Narodowego Pośrednika Finansowego programów COSME oraz Kreatywna Europa. Marcin Jabłoński, ekspert ośrodka Enterprise Europe Network, zaprezentował ofertę EEN w zakresie wsparcia innowacyjnych MŚP na arenie międzynarodowej. O dofinansowaniu dla innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki powiedziała Dorota Toczyska, Kierownik Działu Wsparcia Komunikacji i Promocji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Spotkanie zakończyła prezentacja nt. grantów dla przedsiębiorców kreatywnych w ofercie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas spotkania dla przedsiębiorców dostępne były stoiska informacyjne instytucji finansowych – Narodowych Pośredników Finansowych Programów UE: Alior Banku, Banku BPS i Banku Gospodarstwa Krajowego, jak też innych instytucji wsparcia:  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. W konferencji uczestniczyło ok. 40 przedstawicieli przedsiębiorstw z regionu dolnośląskiego.

Stoisko informacyjne NCBiR

Więcej o cyklu konferencji „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”:  https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/kampania-kreatywny-i-innowacyjny-przedsiebiorca-wystartowala/

Dodaj komentarz

X