Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca – konferencja w Gdańsku

29 października 2019 r. w  Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym miała miejsce druga z cyklu konferencji „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”, organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Partnerami wydarzenia były Pomorski Ośrodek Enterprise Europe Network oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, a patronatów udzieliły m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisja Europejska.

Celem wydarzenia było przedstawienie pomorskim przedsiębiorcom mniej znanych instrumentów wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla przedsiębiorstw innowacyjnych oraz dla przedsiębiorstw działających w sektorach kultury i kreatywnych. Powodem było m.in. niedawne uruchomienie w Polsce specjalnego instrumentu wsparcia dla sektorów kultury i kreatywnych, tj. instrumentu gwarancyjnego programu Kreatywna Europa. Przedstawiono ponadto inne unijne instrumenty finansowe, dostępne dla polskich przedsiębiorców, jak również ofertę wsparcia finansowanego ze środków krajowych.

Spotkanie otworzyli: Grzegorz Łepkowski, Koordynator Pomorskiego Ośrodka Enterprise Europe Network, oraz Michał Gorzelak, reprezentujący Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Artur Witkowski, Ekspert w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odczytał list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przedsiębiorców. Następie Michał Gorzelak przedstawił ofertę preferencyjnego finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów UE.  Michał Rusinek, Ekspert w Banku Gospodarstwa Krajowego, omówił zasady wdrażania instrumentu gwarancyjnego programu Kreatywna Europa. O szczegółach preferencyjnej oferty w ramach tego i innych unijnych programów powiedzieli przedstawiciele instytucji finansowych: Alior Banku oraz PKO Leasing. Marcin Stolarek, ekspert ośrodka Enterprise Europe Network, zaprezentował ofertę EEN w zakresie wsparcia innowacyjnych MŚP na arenie międzynarodowej. Spotkanie zakończyła prezentacja Artur Witkowskiego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) nt. grantów dostępnych dla przedsiębiorców kreatywnych, po której nastąpiła dyskusja.

Podczas spotkania dla przedsiębiorców dostępne były stoiska informacyjne instytucji finansowych – Narodowych Pośredników Finansowych Programów UE: Alior Banku, Banku Gospodarstwa Krajowego, BOŚ Banku oraz PKO Leasing. W konferencji uczestniczyło ok. 40 osób, przede wszystkim pomorskich przedsiębiorców, a także przedstawicieli organizacji przedsiębiorców, instytucji wsparcia oraz mediów.

Więcej o cyklu konferencji „Kreatywny i Innowacyjny Przedsiębiorca”:  https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/kampania-kreatywny-i-innowacyjny-przedsiebiorca-wystartowala/

Dodaj komentarz

X