Instrumenty finansowe programów UE i Planu Inwestycyjnego dla Europy w walce z epidemią

W związku z epidemią COVID-19, Europejski Bank Inwestycyjny ułatwia finansowanie dla przedsiębiorstw i instytucji z sektora opieki zdrowotnej. Bank wprowadził uproszczony dostęp do pożyczek dla pilnych projektów dotyczących infrastruktury i zakupów wyposażenia. Środki mogą zostać uruchomione w ramach już zawartych porozumień ramowych, bądź aktualnie wdrażanych projektów.

Europejski Bank Inwestycyjny oferuje także finansowanie prac badawczych nad szczepionkami, w ramach instrumentu InnovFin Infectious Diseases Financing Facility, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Finansowanie może mieć formę pożyczek, quasi-kapitału bądź inną, w zakresie ok. 7,5-75 mln EUR (typowo ok. 10-25 m EUR). Oferta jest skierowana do podmiotów inwestujących w projekty badawczo-rozwojowe służące opracowaniu innowacyjnych szczepionek, leków, urządzeń medycznych i diagnostycznych lub infrastruktury badawczej w zakresie chorób zakaźnych. Finansowanie może dotyczyć projektów, które przeszły etap przedkliniczny i potrzebują klinicznej walidacji w celu dalszego rozwoju produktów. Muszą wykazać wpływ na zdrowie publiczne oraz mieć potencjał rynkowy.

Przedsiębiorstwa i instytucje z sektorów farmaceutycznego bądź opieki zdrowotnej, realizujące projekty inwestycyjne o znacznej wartości, mogą skorzystać również z finansowania oferowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach innych instrumentów InnovFin, w ramach Okna Infrastruktura i Innowacje Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (części Planu Inwestycyjnego dla Europy), bądź też w ramach statutowej działalności EBI.

Aktualna wartość projektów z sektora opieki zdrowotnej, wspieranych przez Europejski Bank Inwestycyjny, wynosi ok. 5 mld EUR.

Przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane ofertą finansowania zapraszamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X