Aktualna oferta gwarancji UE. Europejski Fundusz Gwarancyjny już otwarty na polskie aplikacje

21 października br. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym zorganizowali konferencję nt. aktualnych instrumentów finansowych UE oraz inauguracyjną w Polsce nowego funduszy antykryzysowego. W spotkaniu udział wzięło ponad 150 uczestników z prawie setki instytucji polskiego rynku finansowego.

Spotkanie odbyło się pod patronatami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Finansów, Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Fot. KPK: Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina

Konferencję otworzył Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosław Gowin: – Do polskich firm trafiło już prawie 150 mld zł z tarczy antykryzysowej, w tym tarczy finansowej. Dostrzegamy jednak, że przedsiębiorcy w dalszym ciągu potrzebują pomocy, dlatego oferujemy im kolejne instrumenty wsparcia. Szacujemy, że z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego do polskich firm trafi co najmniej 20 mld złotych. I podkreślił: – Nowy fundusz nie zawiera tzw. kopert narodowych. Oznacza to, że skorzysta z niego ten kraj, którego instytucje najszybciej złożą aplikację i uzyskają akceptację Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dlatego apeluję do przedstawicieli krajowych instytucji finansowych o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz przygotowania i uruchomienia preferencyjnej akcji finansowej dla polskich przedsiębiorców.

 Fot. KPK: EFI jest sprawdzonym partnerem polskiego rynku, także podczas kryzysu COVID-19
Fot. KPK: EFI jest sprawdzonym partnerem polskiego rynku, także podczas kryzysu COVID-19

Polska w połowie października oficjalnie przystąpiła do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). EFG jest odpowiedzią Unii Europejskiej na problemy finansowe spowodowane wystąpieniem COVID-19. EFG operuje kapitałem w wysokości 25 mld euro co ma pozwolić na wygenerowanie wsparcia inwestycji w wysokości ok. 200 mld euro. Szacuje się że polski wkład wynoszący ok. 1 mld euro może pozwolić na wygenerowanie cn. 20 mld złotych preferencyjnego finansowania dla dotkniętych kryzysem przedsiębiorców. Jego celem jest finansowanie operacji o wysokim profilu ryzyka. Okres naboru krajowych pośredników Funduszu planowany jest jak najszybciej, nie później niż do końca 2021 r. zaś okres budowy portfela- w kolejnych latach.

Wsparcie dla przedsiębiorców z EFG będzie udzielane bezpośrednio lub pośrednio przez krajowe instytucje finansowe, takie jak: banki komercyjne, instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinansowe oraz rozwojowe, spółki leasingowe, fundusze kapitałowe (venture capital), spółki celowe i prywatne fundusze kredytowe itp. Mogą one w tym celu skorzystać z: pożyczek, inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych, udziałów w ryzyku, zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancji udzielanych przez Grupę EBI (Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny).

Fot. KPK: W konferencji udział wzięła ponad setka polskich instytucji finansowych wszystkich rodzajów

Polscy przedsiębiorcy chętnie sięgają po unijne instrumenty finansowe. Pomoc z takich programów jak COSME została uruchomiona przez Komisję Europejską w drugim kwartale br. W okresie spowolnienia, wywołanego koronawirusem do polskiego biznesu trafiło tym kanałem prawie 1,5 mld złotych. Ale wkrótce programy zaplanowane na lata 2014-2020 oraz zakontraktowane przez polskich pośredników w ich ramach linie kredytowe i leasingowe wyczerpią się. Czas na szukanie nowych źródeł i przygotowanie do wyzwań które niesie sytuacja sanitarna i komplikująca się sytuacja gospodarcza – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE

Fot. KPK: Konferencję poprowadził dyrektor KPK Arkadiusz Lewicki

W Polsce informacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego dla kandydatów na krajowych pośredników EFG nt. Funduszu udziela KPK ds. Instrumentów Finansowych UE: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl , kontakt: kpk@zbp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X