Zaproszenie na III Forum Akademicko-Gospodarcze pt. „Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady”, 24.02.2021 godz. 11:00-14:15 oraz 25.02.2021 godz. 10:45-14:15

KPK IF jako partner merytoryczny wydarzenia organizowanego przez Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zaprasza przedsiębiorców na III Forum Akademicko-Gospodarcze pt. „Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady”. Wydarzenie odbędzie się w formule zdalnej w dniach 24-25 lutego br. W konferencji, którą honorowym patronatem objęły Ministerstwa Edukacji i Nauki, Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Funduszy i Polityki Regionalnej, będą poruszane poniższe zagadnienia:

  • Gdzie dzisiaj jesteśmy na drodze do innowacyjnej Gospodarki 4.0?
  • Dlaczego gruntowna przebudowa gospodarki jest tak ważna?
  • W jakim kierunku zmierzają zmiany zachodzące na uczelniach?
  • Jakie działania powinien podjąć biznes, jakie nauka i oświata, a co musi zrobić rząd?
  • Jakie powinny być zasady działania i polityka prowadzona przez instytucje finansujące?

Głównym tematem konferencji będą pierwsze doświadczenia działających od ponad pół roku Rad Uczelni oraz ich program działania, analiza oczekiwanych przez przedsiębiorców kompetencji absolwentów uczelni, w szczególności w świetle wyników prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji, jak również możliwości publicznego i prywatnego finansowania współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Z udziałem wybitnych ekspertów, przedstawicieli środowiska badawczo-rozwojowego, czołowych polskich uczelni, administracji państwowej i przedsiębiorstw wskazane zostaną dotychczasowe doświadczenia, przykłady dobrej współpracy między nauką i biznesem, wspierając tym samym dalsze działania regulacyjne, mające na celu ułatwienie rozwoju na styku ośrodków akademickich, start-up’ów i liderów biznesu.

W szczególności zapraszamy do udziału w sesji III pt. „Finansowanie współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. Możliwości i bariery.” z udziałem przedstawiciela KPK.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z: forum@pfag.org.pl.

Informacje o wydarzeniu:

Formularz rejestracyjny

Dodaj komentarz

X