Nabór Ekspertów do Komitetu Inwestycyjnego InvestEU – aplikacja do 7 maja 2021 roku

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła nabór Ekspertów do Komitetu Inwestycyjnego InvestEU.

Komitet Inwestycyjny w głównej mierze:

  1. a) rozpatruje propozycje operacji z zakresu finansowania i inwestycji przedłożone przez partnerów wykonawczych celem ich objęcia gwarancją UE, które pomyślnie przeszły kontrolę zgodności z polityką, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego Program InvestEU, lub uzyskały pozytywną opinię w ramach procedury przewidzianej w art. 19 statutu EBI;
  2. b) sprawdza zgodność propozycji, o których mowa w lit. a), z rozporządzeniem ustanawiającym Program InvestEU i odpowiednimi wytycznymi inwestycyjnymi; oraz
  3. c) sprawdza, czy operacje z zakresu finansowania i inwestycji, które miałyby zostać objęte wsparciem w ramach gwarancji UE, są zgodne ze wszystkimi stosownymi wymogami.

Komitet Inwestycyjny zbiera się w czterech różnych konfiguracjach odpowiadających czterem segmentom polityki tj. zrównoważona infrastruktura, badania naukowe, innowacje i cyfryzacja, MŚP oraz inwestycje społeczne i umiejętności.

Ekspertów powołuje się na kadencję trwającą maksymalnie cztery lata, z możliwością jednokrotnego odnowienia.

Eksperci muszą posiadać wysoki poziom odpowiedniego doświadczenia rynkowego z zakresu konstruowania i finansowania projektów lub finansowania MŚP lub korporacji.

Skład Komitetu Inwestycyjnego musi zapewniać dysponowanie przez niego szeroką wiedzą na temat sektorów objętych segmentami polityki oraz szeroką wiedzą na temat rynków geograficznych w Unii, a także musi zapewniać, aby w Komitecie Inwestycyjnym rozpatrywanym całościowo istniała równowaga pod względem płci.

Aplikację można składać do 7 maja 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną: ec-investeu-ic-selection@ec.europa.eu

Więcej informacji wraz z wzorami dokumentów aplikacyjnych na stronie KE.

W razie dodatkowych pytań lub potrzeby wsparcia w aplikacji- Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE służy wsparciem. Prosimy o kontakt z Panią Oliwią Rubinkiewicz: Oliwia.Rubinkiewicz@zbp.pl

Z poważaniem

KPK ds. Instrumentów Finansowych UE

 

Dodaj komentarz

X