Instrumenty finansowe Unii Europejskiej dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej

W dniu 22 kwietnia br. odbyło się webinarium pt. “Instrumenty finansowe Unii Europejskiej dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej” w formule online zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W trakcie webinarium uczestnicy mogli się zapoznać z kompleksową ofertą wsparcia polskich przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy, a także z najnowszymi propozycjami ze strony Komisji Europejskiej w zakresie finansowania w ramach dostępnych narzędzi programów publicznych, w tym współfinansowanych bezpośrednio przez Unię Europejską.

Podczas spotkania przedstawione zostały zaprezentowane następujące zagadnienia:

  • Instrumenty finansowe UE jedną z form wsparcia przedsiębiorców w okresie pandemii Covid-19,
  • Nowe programy i inicjatywy UE w zakresie finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców w perspektywie 2021-2027,
  • Usługi ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców.

Koordynator Obszaru Finansowania Dłużnego KPK przedstawił schemat działania instrumentów finansowych, wskazując także, iż w ramach instrumentów finansowych programów UE dostępne jest preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców. Finansowanie to oferują Narodowi Pośrednicy Finansowi. Pośrednik finansowy zobowiązuje się do zaoferowania produktów objętych gwarancją na bardziej korzystnych warunkach: np. z niższą marżą, redukując wymogi dotyczące zabezpieczeń, wkładu własnego, historii kredytowej, akceptując bardziej ryzykownych klientów itp.

Przedstawiciel KPK podkreślił, że celem instrumentów gwarancyjnych w programach UE jest zwiększenie dostępności finansowania dla tych klientów, którzy napotykają trudności w dostępie do oferty rynkowej.

Fot. Wystąpienie Koordynatora Obszaru Finansowania Dłużnego KPK ds.

Eksperci KPK zaprezentowali również nowe rozwiązania związane z przeciwdziałaniem ekonomicznym skutkom pandemii koronawirusa. Wsparcie finansowania jest dostępne w ramach szeroko pojętej tarczy antycovidowej w Polsce. Przedsiębiorstwa, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność, mogą liczyć na wsparcie.

Fot. Mapa instrumentów finansowych dot. tarczy Antykryzysowej Źródło: Prezentacja Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych PUE

W kolejnej części spotkania przedstawiciel KPK wskazał, że w ramach instrumentów finansowych programów UE jest również dostępne finansowanie kapitałowe, tzw. środki UE są użyte do tworzenia/kapitalizacji funduszy VC, które następnie mogą inwestować w przedsiębiorstwa.

Przedstawił również nowy instrument inwestycyjny UE- InvestEU, który ma być zasadniczo następcą Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. planu Junckera), w tym Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Fot. Koordynator Obszaru Finansowania dłużnego KPK ds. PUE o nowych programach i inicjatywach UE w zakresie finansowania zwrotnego dla przedsiębiorców.

Program Invest EU ma na celu uzupełnienie luki inwestycyjnej i poprawę poziomu inwestycji dzięki zapewnieniu gwarancji UE na akcję kredytową prowadzoną przez EBI, krajowe banki rozwoju (w Polsce – BGK) oraz inne instytucje finansowe. Konstrukcja instrumentu ma pozwalać na łączenie tego źródła finansowania z innymi źródłami (np. dotacjami w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych).

W dalszej części Webinarium została przeprowadzona ankieta dla przedsiębiorców dotycząca wsparcia finansowego przedsiębiorców w formie instrumentów z zabezpieczeniem w formie gwarancji/poręczeń UE. Z udzielonych przez uczestników odpowiedzi wynika, iż preferencyjne wsparcie finansowe w formie instrumentów z zabezpieczeniem w formie gwarancji/poręczeń UE, najczęściej zostałoby przeznaczone na zapewnienie płynności finansowej. Potwierdza to, iż znaczna część przedsiębiorców w wyniku pandemii COVID-19 odnotowała utratę płynności finansowej, a otrzymane wsparcie finansowe przeznaczone będzie na odzyskanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności uczestnicy wskazywali na przeznaczenie wsparcia na sfinansowanie majątku obrotowego i wprowadzenia innowacji oraz zakup środków trwałych do rozwoju firmy. Przy czym większość uczestników dotychczas nie korzystała bądź nie korzysta z finansowych instrumentów z zabezpieczeniem w formie gwarancji/poręczeń UE, przy jednoczesnym wskazaniu zetknięcia się z tą tematyka i posiadania ogólnej wiedzy w tym zakresie.
Wyniki przeprowadzonej ankiety mogą prowadzić do wniosku, iż pomimo zetknięcia się przez przedsiębiorców z instrumentami finansowymi z zabezpieczeniem w formie gwarancji/ poręczeń UE, dotychczas nie korzystali z tego wsparcia. Pojawienie się preferencyjnych instrumentów z zabezpieczeniem w formie gwarancji/poręczeń UE, może zwiększyć zainteresowanie wśród przedsiębiorców tą formą wsparcia.

Uczestnicy wskazali, iż lepsze warunki finansowania niż oferta finansowania na warunkach rynkowych (np. dłuższy okres kredytu, niższy wkład własny) stanowi najkorzystniejszą cechę finansowych instrumentów finansowych z zabezpieczeniem w formie gwarancji/poręczeń UE. Kolejne wskazania to większa dostępność niż dotacji, mniejsze wymagania dotyczące zabezpieczenia i ułatwienie finansowania projektów innowacyjnych.

Nadmienić także należy, iż przeważająca część uczestników Webinarium należała do sektora MŚP, a w tej grupie wśród uczestników przeważały mikro przedsiębiorstwa, co może prowadzić do wniosku, iż sektor ten należy do grupy najbardziej zainteresowanej uzyskaniem preferencyjnego wsparcia w celu zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Dzięki wsparciu UE, udostępnianemu za pośrednictwem instytucji finansowych, polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów, pożyczek, leasingu i poręczeń dostępnych na preferencyjnych warunkach: tańszych, na dłuższy okres, przy niższych wymaganiach dot. zabezpieczeń, wkładu własnego bądź historii kredytowej. W ramach programów UE dostępne jest m.in. finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (w tym mikroprzedsiębiorstw), obejmujące inwestycje i kapitał obrotowy. Oferta dotyczy również działalności, na którą ze względu na podwyższony poziom ryzyka trudno uzyskać tradycyjne finansowanie – np. badawczej i innowacyjnej. Obejmuje również sektor kreatywny, w tym producentów filmów, multimediów, gier komputerowych itp.

KPK ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju. Wszystkich zainteresowanych wsparciem biznesu z programów ramowych UE zapraszamy na bezpłatne warsztaty i seminaria. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem bezpłatnej infolinii KPK: programy@zbp.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X