InvestUE już w Polsce

 

20 maja br. odbyła się konferencja inaugurująca Program InvestEU w Polsce, zorganizowana we współpracy z Komisją Europejską, Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich.

Celem wydarzenia było przekazanie aktualnych informacji o nowym programie InvestEU. Finansowy filar Programu – Fundusz InvestEU to instrument, z którego finansowane będą m.in. pożyczki, gwarancje czy wykup długoterminowych obligacji. Wszystko po to, by pobudzić inwestycje w całej Unii Europejskiej. Skorzystają z przede wszystkim małe i średnie firmy.

“- Program InvestEU umożliwia pozyskanie wsparcia na inwestycje o podwyższonym profilu ryzyka, które nie mogłyby liczyć na finansowanie zwrotne od instytucji finansowych. Ponadto wsparcie z Funduszu InvestEU ma mobilizować prywatne i publiczne środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki UE. InvestEU będzie uzupełnieniem naszych pieniędzy budżetowych oraz funduszy unijnych z polityki spójności i w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, podobnie jak w przypadku Planu Inwestycyjnego dla Europy, pomoże podmiotom z Polski sięgnąć po te pieniądze” – ocenia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Fot. Otwarcie konferencji oraz powitanie zaproszonych Gości przez Tadeusza Kościńskiego ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.
Fot. Otwarcie konferencji oraz powitanie zaproszonych Gości przez Tadeusza Kościńskiego ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

“- Program InvestEU zbudowany jest na sukcesie Planu Inwestycyjnego dla Europy, który w latach 2015-2020 zmobilizował ponad 546mld euro inwestycji w Europie. Nowy program ma na celu umocnienie fundamentów gospodarczych Krajów Członkowskich, wspierając ich konkurencyjność, innowacyjność i wszechstronność. Beneficjentami funduszu InvestEU mogą być podmioty zarówno publiczne, jaki prywatne, dla których tradycyjne formy finansowania często są zbyt kosztowne. Gwarancja z budżetu UE, w wysokości 26,2 mld euro, ma na celu odblokowanie tego finansowania. Grupa EBI aktywnie pomaga w implementacji programu w każdym z Krajów Członkowskich, w tym w Polsce” – zaznacza prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Fot. Teresa Czerwińska, wice prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego podczas wystąpienia.
Fot. Teresa Czerwińska, wice prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego podczas wystąpienia.

“- Bank Gospodarstwa Krajowego jako pierwsza instytucja w Europie uzyskał akredytację Komisji Europejskiej tzw. pillar assesment, która jest niezbędna by stać się parterem wdrażającym InvestEU. Liczymy na możliwość szybkiego rozpoczęcia wdrażania tego programu, by wsparcie mogło jeszcze w tym roku trafić do pierwszych polskich przedsiębiorców. Jest to szczególnie istotne w czasie wychodzenia z kryzysu wywołanego przez COVID-19” – podkreśla prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.

Fot. Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego
Fot. Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego

Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej dodaje: “- Polskie instytucje finansowe w specjalnym badaniu jakie przeprowadził KPK bardzo pozytywnie odniosły się do nowego programu i zadeklarowały aplikowanie zaraz po uruchomieniu naborów na pośredników finansowych. W efekcie wkrótce na atrakcyjne wsparcie z Programu InvestEU będą mogli liczyć MŚP i mid-capy (spółki o średniej kapitalizacji).

Fot. Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK
Fot. Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK

Komisja Europejska (KE), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i partnerzy krajowi (w Polsce będzie to Bank Gospodarstwa Krajowego) zabezpieczyli w swoich budżetach pieniądze, które pozwolą wygenerować gwarancje o wartości 32,5 miliarda euro. Te gwarancje umożliwią EBI i partnerom krajowym udzielanie np. pożyczek na preferencyjnych warunkach czy finansowanie bardziej ryzykownych inwestycji. Będzie to finansowanie zwrotne.

Podstawą działania Funduszu InvestEU jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 marca 2021 roku.

Inwestycje, które będą mogły ubiegać się o wsparcie z Funduszu InvestEU muszą wpisywać się w co najmniej 1 z 4 obszarów:

  • zrównoważona infrastruktura (między innymi transport, energetyka, łączność cyfrowa, odpady),
  • badania naukowe, innowacje i cyfryzacja (między innymi transfer wyników badań naukowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wspieranie rozwoju działalności innowacyjnych przedsiębiorstw),
  • małe i średnie przedsiębiorstwa (między innymi preferencyjne finansowanie zwrotne dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji na inwestycje),
  • inwestycje społeczne i umiejętności (między innymi kształcenie, szkolenia, infrastruktura społeczna, innowacje społeczne, opieka zdrowotna i opieka długoterminowa).

Ze wsparcia Funduszu InvestEU będą mogły korzystać podmioty ze wszystkich państw europejskich. 75% kwoty gwarancji w ramach Funduszu będzie dystrybuowane przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny). Do niego będą zgłaszać się między innymi samorządy, spółki skarbu państwa czy sektor rządowy. Bank oceni ich inwestycje i zdecyduje o ewentualnym wsparciu.

Pozostałe 25% kwoty gwarancji z Funduszu InvestEU będzie dzielone przez partnerów z poszczególnych państw. W Polsce takim partnerem ma zamiar zostać Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK negocjuje obecnie z Komisją Europejską kwotę gwarancji, którą będzie mógł dysponować oraz warunki, na jakich będzie wspierał inwestycje.

Zorganizowano także panel ekspercki podczas którego Przedstawiono obszary inwestycyjne nowego programu. Doświadczeniami i planami kluczowych instytucji dla wdrożenia Programu w Polsce dzielili się:

  • Lilianna Bogusz, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
  • Grzegorz Rabsztyn, dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie;
  • Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punku Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE;
  • Agnieszka Falkowska, dyrektor Biura Pomocy Rozwojowej, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Fot. Panel ekspercki z udziałem MFiPR, EBI, BGK i KPK IF UE przy ZBP.
Fot. Panel ekspercki z udziałem MFiPR, EBI, BGK i KPK IF UE przy ZBP.

Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punku Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE zaprezentował rolę KPK we wspieraniu rynku finansowego i beneficjentów ostatecznych w procesie pozyskania wsparcia w ramach Programu InvestEU. Przypomniał, że KPK jest jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce i inicjował on lub wspierał proces kontraktowania i wdrażania ponad 17 mld złotych preferencyjnego wsparcia udzielanego przez 204 instytucje finansowe w minionej perspektywie finansowej ‒ w ramach poprzedników programowych InvestEU.

Polskie instytucje finansowe w specjalnym badaniu jakie przeprowadził KPK bardzo pozytywnie odniosły się do nowego programu i zadeklarowały aplikowanie zaraz po uruchomieniu naborów na pośredników finansowych. W ankiecie KPK uczestniczyło w prawie 100 podmiotów, poczynając od banków poprzez firmy leasingowe i faktoringowe, czy nawet fundusze kapitałowe. Ponad 80% z badanych instytucji rynku dłużnego zamierza skorzystać z InvestEU, a najbardziej oczekiwanym instrumentem jest gwarancja portfelowa. Jeśli chodzi o rynek kapitałowy to zainteresowanie kształtuje się na poziomie 72%.Dużym zaufaniem podmiotów z obu gałęzi branży finansowej cieszy się KPK. Aż 85% instytucji rynku dłużnego deklarowało, iż planuje współpracę z Punktem w ramach InvestEU, przyznając KPK wysoką ocenę 4,8 w pięciostopniowej skali.

KPK spodziewa się udostępnienia pierwszych nowych instrumentów dla polskich przedsiębiorców jeszcze w tym roku.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych. KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. KPK jest również częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Polecamy także dodatkowy artykuł o inauguracji Invest EU w Polsce w serwisie alebank.pl

Więcej informacji na naszych stronach.

Kontakt: InvestEU@kpkue.gov.pl

Do pobrania:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X