Dzień informacyjny LIFE 2021 – 29 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska serdecznie zapraszamy Państwa, do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE 2021. Konferencja online będzie inaugurować na poziomie krajowym pierwszy nabór wniosków do programu LIFE w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Webinarium odbędzie się 29 lipca 2021 roku o godz. 10:00

Webinarium jest kierowane do wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu LIFE i będzie poświęcone zasadom ubiegania się o środki w rozpoczynającej się właśnie nowej edycji Programu. Podczas spotkania wystąpią m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy opowiedzą o naborze LIFE w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, z uwzględnieniem nowości w stosunku do poprzedniej perspektywy. Pojawią się również obecni beneficjenci Programu LIFE, którzy przedstawią swoje projekty i wyzwania napotkane w czasie ich realizacji. Udział w naszym wydarzeniu to niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy na temat Programu LIFE, możliwość wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, a także szansa zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Komisji Europejskiej i w całości dedykowanym zagadnieniom ochrony środowiska, przyrody i klimatu oraz transformacji energetycznej. W ramach programu możliwe uzyskanie wsparcia na realizację m.in. projektów aktywnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, testowania i przygotowania do szerokiego rozpowszechnienia rozwiązań mogących przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz przezwyciężania barier w przechodzeniu na czystą energię.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w webinarium dokonać można poprzez wypełnienie poniższego formularza. Webinarium jest bezpłatne, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy: “Dzień informacyjny LIFE 2021” 29 lipca 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że na przełomie sierpnia i września przewidujemy również organizację 4 spotkań tematycznych w formie online, dedykowanych nowym podprogramom Programu LIFE.

Planowany harmonogram wydarzeń dla 4 spotkań tematycznych:

  • 31.08 – webinarium poświęcone Podprogramowi Przyroda i różnorodność biologiczna
  • 03.09 – webinarium poświęcone Podprogramowi Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia
  • 06.09 – webinarium poświęcone Podprogramowi Przejście na czystą energię
  • 07.09 – webinarium poświęcone Podprogramowi Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej

UWAGA! Rejestracja na 4 spotkania tematyczne odbędzie się w późniejszym terminie. Warto jednak zarezerwować sobie czas już teraz.

Program LIFE funkcjonujący w UE nieprzerwanie od 1992 roku będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027. Najświeższymi informacjami na ten temat Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE dzieli się z Państwem podczas organizowanych wydarzeń.

Do czasu publikacji przez Komisję oficjalnego zaproszenia do składania wniosków, zachęcamy do śledzenia Aktualności LIFE oraz naszego kanału na YouTube.

Dodaj komentarz

X