Webinarium pt.: Instrument sekurytyzacji w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Instytucje finansowe uczestniczyły 18 listopada br. w webinarium na temat oferty sekurytyzacji w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Spotkanie, zorganizowane przez KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE było okazją do uzyskania informacji o warunkach oferty i zasadach współpracy z grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego w tym zakresie.
Tytułem wprowadzenia Wojciech Paluch, przedstawiciel Ministra Rozwoju i Technologii i Dyrektor Departamentu MŚP podkreślił rolę instrumentów finansowych UE w zwiększaniu dostępu do finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku. Z kolei Marta Skrzyńska, przedstawicielka Ministra Finansów reprezentującego nasz kraj w Komitecie Kontrybutorów EFG, wyjaśniła przyczyny przystąpienia Polski do EFG oraz zwróciła uwagę na korzyści dla instytucji finansowych z mechanizmów podziału ryzyka dostępnych w ramach EFG. Dyrektor KPK Pan Arkadiusz Lewicki przypomniał zasady dostępu do środków z tego typu funduszy: brak kopert narodowych oraz wyścig z czasem i konkurentami z innych państw. Podkreślił wagę szybkiego i merytorycznego wsparcia dla polskich kandydatów na uczestników takich programów.

Podczas webinarium przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego przedstawili dotychczasowe efekty wdrożenia EFG na polskim rynku, doświadczenia Grupy w zakresie sekurytyzacji oraz omówili parametry najnowszej oferty EFG – instrumentu sekurytyzacji. Pan Grzegorz Rabsztyn, kierujący Biurem EBI w Warszawie, podkreślał znaczenie i jakość współpracy z polskim komercyjnym rynkiem finansowym.

Podczas webinarium Pani Magdalena Typa, odpowiedzialna w KPK za obszar finansowania dłużnego, przedstawiła planowane działania KPK w zakresie wsparcia instytucji finansowych w pozyskaniu gwarancji ze środków EFG oraz InvestEU, a także plany dot. promocji oferty finansowania z gwarancjami UE dla przedsiębiorców.

KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE udziela szczegółowych informacji nt. oferty instrumentów finansowych ze środków UE i wspiera instytucje finansowe we wdrażaniu oferty.
Wszystkich zainteresowanych ofertą programów UE dla instytucji finansowych zapraszamy na bezpłatne warsztaty i seminaria.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: programy@kpkUE.gov.pl

Dodaj komentarz

X