7 marca br. została podpisana umowa gwarancyjna przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny

 

Uprzejmie informujemy, iż 7 marca br. Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały umowę dotyczącą gwarancji budżetowej Unii Europejskiej w wysokości 19,65 mld euro na wsparcie projektów inwestycyjnych w Europie.

Grupa EBI (składająca się z EBI i EFI) wdroży 75% gwarancji budżetowej UE (19,65 mld euro) i taką samą część budżetu doradczego w ramach Centrum Doradztwa InvestEU. Oprócz EBI i EFI, które są głównymi partnerami wdrażającymi, międzynarodowe instytucje finansowe działające w Europie i krajowe banki będą mogły wykorzystać część gwarancji (łącznie 25%) na wsparcie programów inwestycyjnych i projektów.

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały również umowę Centrum Doradztwa InvestEU, która zapewni do 270 mln euro na rozwój rynku.

Podpisane umowy torują drogę nowym inwestycjom i związanej z nimi pomocy doradczej w celu wsparcia odbudowy Europy po pandemii oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej gospodarki.

Program InvestEU jest kluczowym filarem największego w historii Unii Europejskiej pakietu stymulacyjnego mającego na celu ograniczenie skutków pandemii COVID-19 i pomoc w budowaniu bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej gospodarki europejskiej.

Określono cztery główne obszary działalności programu:

  • zrównoważona infrastruktura
  • badania, innowacje i digitalizacja
  • małe i średnie przedsiębiorstwa
  • inwestycje społeczne i umiejętności

InvestEU składa się z trzech komponentów: Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU oraz portalu InvestEU. Zapewniając gwarancje budżetowe UE o wartości 26,2 mld euro na wsparcie operacji finansowych i inwestycyjnych, program InvestEU przyciągnie finansowanie publiczne i prywatne, mające na celu zmobilizowanie co najmniej 372 mld euro dodatkowych inwestycji do 2027 r., z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw w całej Europie.

Poza zabezpieczeniem znacznych wolumenów inwestycji, będzie koncentrować się na umożliwieniu finansowania inwestycji, które zapewniają największy wpływ na cele polityki docelowej.

W Polsce informacji nt. Programu InvestEU udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Więcej informacji:

Dodaj komentarz

X