4,2 mld zł nowego finansowania dla polskich firm dotkniętych Covid-19

Grupa EBI i Bank Millennium wspierają polskie MŚP

4,2 mld zł nowego finansowania dla polskich małych i średnich przedsiębiorców zostanie udostępnione przez Bank Millennium dzięki syntetycznej sekurytyzacji portfela złożonego z kredytów dla MŚP. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) udzielą gwarancji w wysokości 1,5 mld zł (1,202 mln zł na transzę uprzywilejowaną i 300 mln zł na transzę podporządkowaną). Transakcja jest częściowo zabezpieczana przez antycovidowy Europejski Fundusz Gwarancyjny.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) udzielą gwarancji w wysokości 1,5 mld zł (1,202 mln zł dla transzy uprzywilejowanej i 300 mln zł dla transzy podporządkowanej) dla operacji syntetycznej sekurytyzacji portfela kredytów dla MŚP udzielonych przez Bank Millennium S.A. Polski bank będzie mógł dzięki temu zapewnić finansowanie i zaspokoić potrzeby płynnościowe MŚP poprzez nowe kredyty  w łącznej kwocie ok. 4,2 mld zł (co odpowiada 6-krotności transzy podporządkowanej i 2-krotności transzy uprzywilejowanej). 80% finansowania jest również kierowane do MŚP w regionach spójności w Polsce i pomaga zmniejszyć dysproporcje regionalne – przyczyniając się w ten sposób do realizacji Celu Spójności UE.

Operacja obejmuje zarówno pierwszą stratę syntetycznej struktury sekurytyzacji za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG) – integralna część pakietu działań o wartości 540 mld euro zatwierdzonego przez Unię Europejską w 2020 r., przeznaczonego na przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym i spowolnieniom produkcyjnym spowodowanym pandemią – jak i transzę uprzywilejowaną za pośrednictwem własnego ryzyka EFI.

Jest to pierwsza operacja syntetycznej sekurytyzacji pomiędzy Grupą EBI a Bankiem Millennium S.A.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska powiedziała: „Cieszę się, że Grupa EBI i Bank Millennium podpisały pierwszą transakcję pomocy kapitałowej w celu wsparcia polskich MŚP. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 80% tego finansowania zostanie przeznaczone dla MŚP w polskich regionach spójności. Dzięki temu wsparciu polskie firmy będą mogły zachowywać i tworzyć miejsca pracy, a także będą lepiej przygotowane do utrzymania stabilności funkcjonowania w obecnej, bardzo wymagającej sytuacji.”

Dyrektor naczelny EFI Alain Godard powiedział: „Dzięki Europejskiemu Funduszowi Gwarancyjnemu, EFI dalej rozwija swoje inicjatywy sekurytyzacji i współdzielenia ryzyka w Polsce. Cieszymy się, że Bank Millennium dołącza do grona wybranych banków i że możemy podpisać z nimi naszą pierwszą umowę. Operacja stanowi odpowiedź na potrzeby w zakresie kapitału obrotowego i płynności oraz ograniczenia inwestycyjne, na które napotykają MŚP w tych trudnych czasach.”

Andrzej Gliński, członek zarządu Banku Millennium powiedział: „Dzięki umowie z EIB i EIF Bank Millennium będzie partnerem jeszcze szerszej grupy przedsiębiorstw, finansując ich bieżącą działalność i planowane inwestycje. Wsparcie EIB będzie dodatkową wartością dla klientów banku, którzy muszą funkcjonować w coraz bardziej złożonej i dynamicznej sytuacji gospodarczej”.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W 2021 roku Grupa EBI przeznaczyła 6,5 mld euro na finansowanie projektów w Polsce.

W Polsce kompleksowej informacji nt. wsparcia dla instytucji finansowych pragnących nawiązać współpracę oraz dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią COVID-19 poszukujących preferencyjnego finansowania, udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE. Kontakt: KPK@kpkUE.gov.pl

Dodaj komentarz

X