INVEST EU ruszył ! Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił pierwsze konkursy na pośredników finansowych UE

Szanowni Państwo,

informujemy o ogłoszeniu przez Europejski Fundusz Inwestycyjny pierwszego zaproszenia do składania wniosków ws. uzyskania wsparcia gwarancyjnego z Programu InvestEU.

Zaoferowano 6 instrumentów gwarancyjnych w postaci:

  • gwarancji portfelowej na rzecz konkurencyjności MŚP,
  • gwarancji portfelowej na rzecz zrównoważonego rozwoju,
  • gwarancji portfelowej na rzecz innowacji i cyfryzacji,
  • gwarancji portfelowej dla podmiotów sektorów kultury i kreatywnych,
  • gwarancji portfelowej dla mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych,
  • gwarancji portfelowej na rzecz umiejętności i edukacji.

Powyższe instrumenty gwarancyjne są dostępne będą w formie ograniczonej tj. z limitem wypłat oraz w przypadku czterech pierwszych instrumentów także w formie nieograniczonej (z wyjątkiem gwarancji portfelowej na rzecz konkurencyjności MŚP- dla kategorii wyższego ryzyka 1 i 2).

O gwarancje mogą ubiegać się podmioty publiczne lub prywatne, w tym między innymi instytucje kredytowe lub finansowe, alternatywni kredytodawcy czy też firmy leasingowe, które mają siedzibę lub działają w państwach członkowskich UE i na terytoriach zamorskich (OTC). W ramach niniejszego zaproszenia zostały również przewidziane instrumenty regwarancyjne.

Kandydaci mogą składać wnioski do 30.06 2027 r.

Więcej informacji o programie InvestEU – dostępnych jest w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.
Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK IF nt. instrumentów finansowych programu InvestEU. Pogłębione warsztaty w tej sprawie dla polskich kandydatów do Programu Invest EU KPK we współpracy z Grupą EBI zamierza uruchomić od kwietnia/maja br. Zachęcamy do zgłaszania zainteresowania indywidualnymi szkoleniami dla instytucji finansowych. KPK od 20 kwietnia rozpoczyna zapisy.

Zapraszamy do kontaktu: programy@kpkUE.gov.pl

Dodaj komentarz

X