INVEST EU RUSZYŁ ! Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił pierwszy nabór na kapitałowych pośredników finansowych UE

Szanowni Państwo,

informujemy o ogłoszeniu przez Europejski Fundusz Inwestycyjny pierwszego zaproszenia do składania wniosków ws. uzyskania wsparcia kapitałowego z Programu InvestEU.

Zakres InvestEU Equity obejmuje kilka konkretnych sektorów działalności, pogrupowanych w poniższe strategie tematyczne:

  • Unia Rynków Kapitałowych (fundusze wzrostu i ekspansji, fundusze dłużne i hybrydowe kapitałowo-dłużne),
  • sektory o krytycznym znaczeniu dla utrzymania suwerenności technologicznej UE (m. in nauki przyrodnicze i zdrowie, przestrzeń kosmiczna, obronność, technologie przemysłowe, technologie i chipy półprzewodnikowe),
  • rozwiązania klimatyczne i środowiskowe (mobilność i rozwiązania transportowe; rozwiązania energetyczne i środowiskowe; dekarbonizacja przemysłu i zrównoważony rozwój środowiska; rolnictwo, żywność, ochrona kapitału naturalnego i wykorzystanie zasobów ziemi; niebieska gospodarka; rozwiązania adaptacyjne zwiększające odporność na zmiany klimatu),
  • sektory cyfrowy, kulturalny i kreatywny (m . in. sztuczna inteligencja; technologie blockchain i rozproszonych rejestrów; bezpieczeństwo cybernetyczne, technologie kwantowe; technologie edukacyjne),
  • wpływ społeczny (przedsiębiorczość społeczna; innowacje społeczne; umiejętności i wykształcenie)

Od pośrednika finansowego składającego wniosek do InvestEU Equity oczekuje się, że uwzględni w swojej strategii inwestycyjnej jedną lub więcej z powyższych strategii tematycznych.

Strategia wnioskodawcy będzie podlegać ocenie pod kątem uwzględnienia poniższych priorytetów horyzontalnych:

  • reprezentacja kobiet w funduszu,
  • preferencja krajów o umiarkowanym i wschodzącym stopniu innowacyjności,
  • transfer technologii,
  • wsparcie funduszy dla firm na etapach przed IPO i po IPO,
  • współinwestowanie z aniołami biznesu.

O inwestycję kapitałową mogą ubiegać się fundusze z siedzibą lub inwestujące w państwach członkowskich UE oraz krajach i terytoriach zamorskich.

Kandydaci mogą składać wnioski do 30.06 2027 r. Nabór ma charakter ciągły.

Więcej informacji o programie InvestEU – dostępnych jest w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK IF nt. instrumentów finansowych programu InvestEU. Pogłębione warsztaty w tej sprawie dla polskich kandydatów do Programu Invest EU KPK we współpracy z Grupą EBI zamierza uruchomić od maja br.

Zachęcamy do zgłaszania zainteresowania indywidualnymi szkoleniami dla instytucji finansowych. KPK od 20 kwietnia rozpoczyna zapisy.

Zapraszamy do kontaktu: programy@kpkUE.gov.pl

Dodaj komentarz

X