INVEST EU Ruszył ! Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił kolejny nabór na kapitałowych pośredników finansowych UE w dziedzinie klimatu i infrastruktury

Szanowni Państwo,

informujemy o ogłoszeniu przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) kolejnego zaproszenia do składania wniosków ws. uzyskania wsparcia kapitałowego z Programu InvestEU w ramach InvestEU Klimat i Infrastruktura.

EFI będzie dokonywał inwestycji kapitałowych w fundusze inwestycyjne, w celu uzyskania istotnego wkładu w realizację programu Europejski Zielony Ład poprzez inwestowanie za pośrednictwem funduszy w infrastrukturę szkieletową typu greenfield/brownfield oraz ekosystemy przemysłowe w dziedzinie energii, transportu, środowiska, łączności cyfrowej, przestrzeni kosmicznej i infrastruktury społecznej.

EFI zapewni inwestycje kapitałowe funduszom inwestującym w co najmniej jedną z poniżej wymienionych strategii tematycznych:

  1. Przejście na czystą energię – inwestycje klimatyczne, mające na celu rozwój rozwiązań m. in. w obszarach takich jak: wytwarzanie, przesył, dystrybucja i magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych; magazynowanie i hybrydowe odnawialne źródła energii; infrastruktura odnawialnych źródeł energii narażona na ryzyko popytu i ceny; efektywność energetyczna; transgraniczna infrastruktura energetyczna / projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI); projekty wspierające dekarbonizację i znaczną redukcję emisji energochłonnych gałęzi przemysłu.
  2. Zrównoważone inwestycje transportowe, które sprzyjają rozwojowi rozwiązań m. in. w obszarach ogólnej infrastruktury transportowej; czystszej, bezpiecznej i inteligentnej mobilności; rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).
  3. Inwestycje w środowisko i zasoby, które sprzyjają rozwojowi rozwiązań m. in w obszarach takich jak: kapitał naturalny; infrastruktura gospodarki o obiegu zamkniętym; biogospodarka.
  4. Inwestycje w łączność cyfrową i infrastrukturę danych, które sprzyjają rozwojowi rozwiązań w gospodarce cyfrowej i w infrastrukturze danych.
  5. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, mające na celu rozwój rozwiązań m. in. w obszarach takich jak: dziedzina zdrowia i opieki; usługi społeczne; infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa; przystępne cenowo mieszkania socjalne i usługi wspomagające.
  6. Inwestycje w infrastrukturę kosmiczną, które sprzyjają rozwojowi rozwiązań w obszarach: rozwój, modernizacja i ekologizacja nowej i istniejącej infrastruktury kosmicznej i naziemnej, w tym między innymi produkcja, montaż, testowanie, eksploatacja, konserwacja i urządzenia startowe (np. zielone materiały i materiały pędne, komponenty wielokrotnego użytku, ekologiczne systemy napędowe itp.) oraz rozwiązania w zakresie deorbitacji i wycofywania statków kosmicznych z eksploatacji.

Kandydaci mogą składać wnioski do 30.06 2027 r. Nabór ma charakter ciągły.

Więcej informacji o programie InvestEU – dostępnych jest w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK IF nt. instrumentów finansowych programu InvestEU. Pogłębione warsztaty w tej sprawie dla polskich kandydatów do Programu Invest EU KPK we współpracy z Grupą EBI zamierza uruchomić w maju br.

Zachęcamy do zgłaszania zainteresowania indywidualnymi szkoleniami dla instytucji finansowych.

Zapraszamy do kontaktu: programy@kpkUE.gov.pl

Dodaj komentarz

X