Mikrofinansowanie w czasach niepewności

Europejskie spotkanie branży w Stambule

W dniach 29 i 30 czerwca 2022 r. Centrum Mikrofinansów (MFC) we współpracy z Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Europejskim Funduszem Inwestycyjnym oraz partnerami zorganizowały międzynarodową konferencję w celu zbadania krajobrazu i możliwości inwestycji mikrofinansowych, wdrożenia ważnych aktualizacji sektorowych oraz rozeznania najnowszych podejść rynku finansowego do wyzwań w postaci równouprawnienia płci, zielonych finansów, wyzwań technologicznych i włączenia finansowego uchodźców i migrantów.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 praktyków mikrofinansów, decydentów, ekspertów, inwestorów, dostawców IT, darczyńców, entuzjastów finansów społecznych z 40 krajów. Konferencja z ponad 30 prelegentami w przemówieniach programowych, 4 sesje plenarne, 9 spotlights and talks, było największym wydarzeniem w sektorze mikrofinansowym w tym roku.

Delegacja KPK wzięła udział w kilku sesjach tematycznych, głównie dedykowanych wdrożeniu programu InvestEU w środowisku mikropożyczkowym i w nowej rzeczywistości gospodarczej. Były to sesje.pt. Spotlight on SIFTA: a New Technical Assistance Programme for Microfinance and Social Finance Providers under investEU , Migrants, Refugees and the Climate Crisis: a New Microfinance Frontier? oraz Microfinance Investing in Uncertain Times: Outlook, Products and Solutions.

Fot. MFC, Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK w sesji “Migrants, Refugees and the Climate Crisis: a New Microfinance Frontier?”

Dzisiaj temat wojny i jej skutków, nie tylko tych doraźnych, ale i tych długoterminowych,
w tym wpływających na dostęp do finansowania w całej Europie powinien być tematem priorytetowym. Zapewnienie dostępu do finansowania będzie jednym z najważniejszych wyzwań. Zarówno w Ukrainie jak i w państwach frontowych, takich jak Polska, Węgry czy Rumunia. Nowe programy unijne oraz europejskie instytucje finansowe powinny otworzyć się na te potrzeby i oczekiwania. W ciągu kilku miesięcy nasz naród przyjął pod swój dach ponad 4 miliony uchodźców- bez względu na wiek, religię czy płeć. Polska może być wzorem solidarności i wsparcia uchodźców, ale na dłuższą metę finansowo nie poradzi sobie sama z tym wyzwaniem. Czekamy na konkrety ze strony UE, np. na dodanie do programu InvestEU specjalnej ścieżki kryzysowej w tym zakresie – podczas sesji otwierającej obrady apelował Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE w Polsce

Oprócz dyskusji o trendach i możliwościach inwestycyjnych w czasach niepewności politycznej i gospodarczej, była to świetna okazja do networkingu dla profesjonalistów z całego świata. Nawiązano nowe połączenia i zainicjowano transakcje, a istniejące partnerstwa zostały wzmocnione. Instytucje oferujące rozwiązania finansowe i cyfrowe dały uczestnikom praktyczne doświadczenie ze swoimi usługami i stworzyły przestrzeń do dyskusji o tym, jak mogą wyglądać skuteczne partnerstwa w przyszłości.

W spotkanie wzięli udział także przedstawiciele instytucji finansowych zainteresowanych nowymi programami UE. KPK korzystając ze sposobności miejsca i czasu zorganizował specjalne spotkania tych instytucji z przedstawicielami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Fot. MFC, spotkanie KPK, BGK i EFI ws współpracy w InvestEU.

Jak zauważył Bruno Robino, Zastępca Dyrektora Działu Doradztwa ds. Klimatu i Finansów Społecznych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI): – To dobrze zorganizowane przez MFC wydarzenie umożliwiło mi nie tylko zaprezentowanie niedawno uruchomionej pomocy technicznej w zakresie finansowania sprzyjającego włączeniu społecznemu”. w ramach InvestEU Advisory Hub, ale także – po kilku wydarzeniach on-line – dało mi możliwość ponownego spotkania się z praktykami rynkowymi i bezpośredniej wymiany doświadczeń z większością z nich.

Konferencję bezwzględnie zdominował temat wojny w Ukrainie. Wymieniano m.in. opinie i doświadczenia nt. pomocy uchodźcom, także mikropożyczkowe. Ważnym tematem były kwestie odbudowy Ukrainy, także w zakresie rynku finansowego dla mikroprzedsiębiorców. W spotkaniach w Stambule wzięli udział także przedstawiciele ukraińskiego rynku mikrofinansowego.

Fot. KPK, rozmowy z przedstawicielami ukraińskiego rynku mikrofinansowego

 

Prezentacje z konferencji do pobrania:

Organizatorzy, Partnerzy i Sponsorzy Konferencji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X