BIZNES PROTEKTOR 2022 O NAGRODZIE

Celem Nagrody BIZNES PROTEKTOR 2022 jest branżowe podsumowanie dotychczasowych działań i podziękowanie instytucjom finansowym pełniącym w latach pandemii 2020-2022 funkcję Narodowych Pośredników Finansowych Instrumentów Finansowych UE dla mitygacji negatywnych ekonomicznych skutków pandemii u polskich MŚP oraz promocja Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej na przyszłość i zachęcanie polskich przedsiębiorców i instytucji finansowych do sięgania po nie w nowej perspektywie finansowej UE.

Do tej pory aktywna walka z kryzysem i stany ograniczeń dla spotkań gremialnych ograniczały możliwość podziękowania pracownikom
i kierownictwom instytucji finansowych, które podjęły się tego niełatwego zadania. Tymczasem czas płynie nieubłaganie i uważamy, że warto po ponad dwóch latach pracy im podziękować.

Nagrody przyznane zostały w 10 kategoriach branżowych oraz w 1 kategorii pt. Nagroda Specjalna (w tym roku przyznano 5 nagród specjalnych).

Kategoria Nagroda Specjalna:

 • Strategiczny wkład i integracja rynku -Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Strategiczny wkład i integracja rynku -Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Najlepszy Narodowy Pośrednik Finansowy UE – PKO Leasing SA
 • Najlepszy Sub-Pośrednik Finansowy UE – mBank SA
 • Najlepsza Instytucja Współpracująca – Santander Bank Polska SA

Kategorie Branżowe:

 • Kategoria „Banki publiczne” – Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Kategoria „Banki komercyjne” – Bank Pekao SA
 • Kategoria „Banki spółdzielcze” – Bank Spółdzielczy we Wschowie
 • Kategoria „Banki Zrzeszające Bankowość Spółdzielczą” – SGB-Bank SA
 • Kategoria „Przedsiębiorstwa Leasingowe” – PKO Leasing SA
 • Kategoria „Fundusze Pożyczkowe” – TISE SA
 • Kategoria „Fundusze Poręczeń Kredytowych” – Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych SA
 • Kategoria „Domy Maklerskie i Fundusze Private Debt” – CVI Dom Maklerski sp. z o.o.
 • Kategoria „Fundusze Podwyższonego Ryzyka” – Market One Capital
 • Kategoria „Organizatorzy Sekurytyzacji” Santander Leasing SA

KONTEKST I UZASADNIENIE

Lata 2020-2021 oraz pierwszy kwartał br. – upłynęły w całej UE przede wszystkim pod znakiem pandemii. Instytucje finansowe, szczególnie banki stanowiły jeden z filarów dystrybucji pomocy finansowej dla polskich przedsiębiorców w czasie tego kryzysu. 91 instytucji finansowych wszystkich rodzajów, wzięło udział w akcji.

Dzięki wykorzystaniu instrumentów finansowych UE lub EFG, polscy przedsiębiorcy mogli (i nadal mogą) pozyskać zarówno finansowanie o charakterze dłużnym jak i kapitałowym. W Polsce dostępna była (i nadal częściowo jest) oferta finansowania w formie kredytów inwestycyjnych i obrotowych, pożyczek i mikropożyczek, poręczeń, leasingu, objęcia obligacji korporacyjnych, inwestycji kapitałowych.

Narodowi Pośrednicy Finansowi, wykorzystując publiczne środki finansowe zobowiązują się by korzyści, w jak największym stopniu, przenieść na ostatecznych odbiorców- głównie do MŚP. To skutkuje możliwością oferowania preferencyjnych warunków finansowania w porównaniu do standardowej oferty np.: wyższą kwotą finansowania, obniżeniem wymagań dotyczących wartości zabezpieczenia czy wkładu własnego, zniesieniem opłaty wstępnej, wydłużeniem okresu finansowania, niższymi prowizjami lub niższymi stopami oprocentowania.

Jednym z ważnych elementów szeroko pojętej tarczy AntyCovid-19 dla biznesu, były Instrumenty Finansowe Unii Europejskiej oraz Pan-Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego zarządzane przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W Polsce w okresie od marca 2020 r. do marca 2022 r. udzielono prawie 30.000 przedsiębiorców prawie 4 mld zł takiego wsparcia, przede wszystkim mikro i małym. Wiosną 2022 r. ogłoszono w UE, w tym w Polsce, schyłek pandemii zaś większość programów pomocowych ustanowionych na podstawie regulacji UE wygasa 30 czerwca 2022 r.

KPK w latach 2020-2022 zorganizował we współpracy z Ministrem właściwym ds. gospodarki oraz PARP i instytucjami finansowymi – kilkadziesiąt warsztatów i spotkań dla branż i przedsiębiorców dotkniętych Covid-19. Poza tym inicjował i obsługiwał instytucje finansowe i regulatorów aby jak najszybciej rozwiązania kryzysowe mogły zostać wdrożone przez krajowe instytucje finansowe.

Więcej o Kampanii „AntyCOVID19”na tej stronie.

Kontakt z KPK:

 • KPK@kpkUE.gov.pl , programy@kpkUE.gov.pl , programy@zbp.pl
 • Sekretarz Kapituły Nagrody:
  Pan Marek Ulman: Marek.Ulman@zbp.pl , tel.: 605 959 699

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X