InvestEU Roadshow 2022

Konferencja pt.: „Wdrożenie programu InvestEU w Polsce – Wsparcie dla inwestycji w zieloną, cyfrową i zrównoważoną gospodarkę”
Warszawa, 24 października 2022 r., godz. 11.00-15.00

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na konferencję promującą Program InvestEU w Polsce, która odbędzie się w trybie stacjonarnym 24 października br. w godz. 11.00-15.30 w Warszawie Szczegóły Programu InvestEU, stan jego wdrożenia oraz krajowe uwarunkowania zaprezentują unijni organizatorzy i krajowi współorganizatorzy konferencji, przede wszystkim: Europejski Bank Inwestycyjny, Komisja Europejska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Program InvestEU ma mobilizować zarówno prywatne, jak również publiczne środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Program obejmuje wsparcie zwrotne (m.in. pożyczki, gwarancje czy wykup długoterminowych obligacji) oraz Centrum Doradztwa InvestEU – wsparcie merytoryczne dla potencjalnych promotorów inwestycji, a także Portal InvestEU – pozwalający promotorom projektów na poszukiwanie inwestorów. InvestEU to także ogromna szansa dla szukających wsparcia w ramach nowej polityki klimatycznej UE, w tym zrównoważonego finansowania. Program stanowi również dedykowany mechanizm pomocy zwrotnej dla projektów w regionach objętych zasadami sprawiedliwej transformacji.

W ramach konferencji profesjonaliści, w tym praktycy podzielą się nie tylko wiedzą i pierwszymi doświadczeniami o samym programie, ale także praktycznymi informacjami w zakresie przygotowania aplikacji i o potencjalnych partnerach. Podczas konferencji zostanie także podpisana jedna z pierwszych umów Programu InvestEU w Polsce – w efekcie której polscy przedsiębiorcy uzyskają wsparcie inwestycyjne.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o zgłoszenia, nie później niż do 21 października br. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora (do 22.10.22).

Pobierz:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dodaj komentarz

X