Bankowość spółdzielcza a program InvestEU

20 września br. w Warszawie odbyło się Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022. Forum, organizowane przez Związek Banków Polskich, Bank Polskiej Spółdzielczości SA i SGB – Bank SA, jest jedną z najważniejszych, corocznych konferencji dedykowanych sektorowi bankowości spółdzielczej.

Celem tegorocznego spotkania była dyskusja w gronie przedstawicieli banków, polityków, regulatorów i nadzorców, poświęcona konsekwencjom wydarzeń ostatniego roku (pandemia, wojna w Ukrainie, wakacje kredytowe, inflacja, stopy procentowe, stałe stopy procentowe, nowe programy publiczne) i wyzwaniom stojącym przed lokalnymi instytucjami finansowymi w najbliższej przyszłości.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) organizował i moderował panel pt. „Wyzwania i szanse bankowości spółdzielczej, wynikające z zielonej transformacji” dedykowany tematowi zielonej transformacji energetycznej oraz dostępnego finansowania publicznego, przede wszystkim w ramach Programu InvestEU, dla klientów banków.

Foto: KPK

W panelu, Dyrektor KPK Arkadiusz Lewicki przedstawił strategię Europejskiego Zielonego Ładu oraz główne założenia Programu InvestEU.

W trakcie dyskusji główny gość sesji – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Ireneusz Zyska – przedstawił stan zaawansowania zielonej transformacji w Polsce oraz plany jej zmian wynikające z aktualnego kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie.

Prezesi banków spółdzielczych, Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, Cezary Maciejewski, Prezes Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego przedstawili swoje doświadczenia w obszarze instrumentów finansowych, w tym gwarancyjnych, dla przedsiębiorców i rolników w zakresie proekologicznym. Wyraźnie zadeklarowali także zainteresowanie udziałem w nowych programach gwarancyjnych, w tym w programie InvestEU. Podkreślili również wagę stałego dialogu z rynkiem oraz przydatność takich ośrodków jak KPK oraz konieczność usuwania barier biurokratycznych w programach publicznych, tak krajowych jak i unijnych.

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Radosław Kwiecień przedstawił ofertę BGK w zakresie wsparcia zielonej transformacji. Skupił się przede wszystkim na omówieniu propozycji współpracy dla banków spółdzielczych. Podkreślił również zamiar udziału BGK w programie InvestEU, zarówno w zakresie oferty gwarancyjnej MŚP, jak i dla mikro przedsiębiorców, która szczególnie może zainteresować banki spółdzielcze.

Ostatnim gościem debaty był Wojciech Pantkowski, Wiceprezes Zarządu KIR, który przedstawił możliwości technologiczne dla banków budujących oferty finansowania dla klientów.

Ireneusz Zyska (fot. Michał Gajowiak)
Adam Dudek (fot. Michał Gajowiak)
Cezary Maciejewski (fot. Michał Gajowiak)
Radosław Kwiecień (fot. Michał Gajowiak)

Dodaj komentarz

X