InvestEU na Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022

Szanowni Państwo,

KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, jako Partner tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, zaprasza liderów i pracowników bankowości spółdzielczej na sesję poświęconą wyzwaniom i szansom bankowości spółdzielczej wynikającym z zielonej transformacji, w tym nt. instrumentów finansowych UE. Największy program unijny na lata 2021-2027: InvestEU wdrażany przez EFI oraz EBI, bank klimatyczny UE w postaci Grupy EBI, która już posiada ofertę finansowania w Polsce. Panel poprowadzi dyrektor KPK, zaś udział już potwierdzili sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska, prezesi banków spółdzielczych, BGK oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych, organizowane przez Związek Banków Polskich, Bank Polskiej Spółdzielczości SA i SGB – Bank SA jest jednym z najważniejszych, corocznych spotkań dedykowanych biznesowi i regulacjom sektora bankowości spółdzielczej.

Celem tegorocznego spotkania będzie dyskusja w gronie przedstawicieli bankowców, polityków, regulatorów i nadzorców, poświęcona konsekwencjom zmian na rynku (pandemii, wojny w Ukrainie, inflacji, nowym obciążeniom sektora bankowego, zmieniającym się oczekiwaniom klientów) i wyzwaniom stojącym przed lokalnymi instytucjami finansowymi.

Jak zgłosić udział?

Dodaj komentarz

X