Nowy instrument pożyczkowy EBI dla transformacji klimatu

7 września zawarto porozumienie Komisji Europejskiej oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) tworzące nowy instrument pożyczkowy w wysokości 10 mld euro na pobudzanie inwestycji pozwalających obniżyć koszty społeczno-gospodarcze transformacji energetycznej.

Środki finansowe w ramach  utworzonego instrumentu finansowego będą dostępne do 2027r. również w Polsce, jako  element mechanizmu sprawiedliwej transformacji, który wchodzi w skład Europejskiego Zielonego Ładu i ma na celu wspieranie odchodzenia od paliw kopalnych w sposób sprawiedliwy społecznie. Nowy instrument finansowy  łączy kredyty EBI w wysokości maksymalnie 10 mld euro oraz dotacje z budżetu UE w wysokości 1,5 mld euro.

Mechanizm tworzą trzy filary finansowe, w tym instrumenty Programu InvestEU i instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego.

Do objęcia finansowaniem kwalifikują się projekty zlokalizowane na obszarach objętych planem  sprawiedliwej transformacji, czyli o regionów słabiej rozwiniętych (czyli tych, w których PKB w przeliczeniu na mieszkańca jest mniejszy niż 75% średniej w UE) wartość dotacji w przypadku każdego projektu może stanowić maksymalnie 25% kwoty kredytu EBI. W Polsce następujące regiony mogą liczyć na wsparcie w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji: koniński, wałbrzyski, rybnicki, bytomski, gliwicki, sosnowiecki, tyski, katowicki, bielski.

Środki EBI i KE będą uruchamiane w celu łagodzenia społecznych następstw likwidacji  m.in paliw kopalnianych i innych źródeł wysokoemisyjnych , co znacznie ułatwi transformację gospodarek krajów UE w kierunku zero emisyjności.

Grupa EBI planuje także wkrótce uruchomienie II filaru mechanizmu na rzecz sprawiedliwej transformacji, w ramach którego zostaną na szerszą skalę rozwinięte instrumenty finansowe Programu InvestEU.

W im. EBI zapraszamy wszystkich zainteresowanych nową pożyczką na webinarium które odbędzie się 14 września 2022 r. pod adresem: 2022 JTM PSLF Call Info Day (europa.eu)

Zainteresowanych programem InvestEU oraz nowymi instrumentami finansowymi Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego zapraszamy także do kontaktu z KPK: kpk@zbp.pl

Dodaj komentarz

X